KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Ističe rok za prijave sufinansiranja obuke krojenja i šivenja

15.07.2017. - Javni poziv za prijave na “Sufinansiranje obuke i stručnog osposobljavanja radnika za poslove krojenja i šivanja”otvoren još do 20.7.2017.godine

zgrada_opcine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-4-16/17 od 02.02.2017. godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-9-270/17 od 28.06.2017. godine usvojene od strane Općinskog vijeća,

Općinski načelnik objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava 
za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Sufinansiranje obuke i stručnog osposobljavanja radnika za poslove krojenja i šivanja”

Pozivaju se poslodavci, koji imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika radi pokretanja nove proizvodnje i povećanja obima postojećih poslovnih aktivnosti u sektoru tekstilne industrije, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu općinskih podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Sufinansiranje obuke i stručnog osposobljavanja radnika za poslove krojenja i šivanja”.

Ovom vrstom podsticaja Općina Kakanj omogućit će nezaposlenim osobama sa područja općine Kakanj, obuku i stručno osposobljavanje za poslove krojenja i šivanja kod poslovnog subjekta koji iskaže potrebu za većim brojem radnika za ovim zanimanjem i mogućnošću zapošljavanja istih.

Zainteresovani poslovni subjekti prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
Ovjeren i potpisan zahtjev koje se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
Program obuke kandidata uz specifikaciju troškova po kandidatu;
Rješenje o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću;
Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
Dokaz da fizička i pravna lica nemaju obaveza po osnovu poreza i doprinosa odnosno da su uredno izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda (uvjerenje Porezne uprave, uvjerenje Uprave sa indirekno oporezivanje – ukoliko su PDV obveznici);
Broj tekućeg računa kod poslovne banke.

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem prijemne kancelarije Općine Kakanj ili poštom na adresu Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj, sa naznakom „Prijava na Javni poziv „Sufinansiranje obuke i stručnog osposobljavanja radnika za poslove krojenja i šivanja”.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Kakanj.
Komisija će nakon pregleda pristiglih prijava na osnovu utvrđenih kriterija sačiniti rang listu prijavljenih poslodavaca. Prednost pri odabiru korisnika će imati proizvodne djelatnosti, poslodavci koji zapošljavaju veći broj radnika, izvoznici, poslodavci koji imaju potrebu za zapošljavanjem dodatnih radnika, te oni koji do sada nisu bili korisnici općinskih podsticajnih sredstava.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u