KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

ISPRAVKA-Obustava saobraćaja na lokalnom putu Bjelavići-Brežani

13.09.2017. - U subotu od 10.00 sati do 16.00 sati potpuna obustava saobraćaja na lokalnom putu Bjelavići-Brežani, a ne na regionalnom putu 466 - Bjelavići-Brežani

potr466

Potpuno obustavljanje saobraćaja biće izvedeno u subotu 16. septembra na lokalnom putu Brežani-Bjelavići u terminu od 10.00 do 16.00 sati. Ovaj lokalni putni pravac se pruža  od džamije u Brežanima, niz Trstionicu do neposredne blizine benzinske pume KP. 

U istom terminu potpuna obustava saobraćaja se odnosi i na lokalni put koji se kod OŠ „Omer Mušić“ odvaja sa regionalne ceste R 466 prema naselju Brežani do raskrsnice kod TR „ADA“ u Brežanima.

U navedenom periodu saobraćaj će se prema naseljima Brežani i Bištrani odvijati alternativnim pravcem od O.Š. „Omer Mušić“ u Brežanima, regionalnom cestom R 466 u pravcu naselja Haljinići, skretanje prema Seocu, zatim prema naselju Begići, pored jame Begići i izlaz na put Bištrani Brežani.

U subotu, 16. septembra 2017.godine, sa početkom u 11.30 sati, planirano je  otvaranje džamije u Brežanima te je ova svečanost osnovni razlog za izdavanja Rješenja Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj kojim se uređuje regulisanje saobraćaja na taj dan.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u