KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Iskoristite općinsko sufinanisranje zakupa poslovnih prostora

27.08.2017. - Općina Kakanj će sa iznosom od 1.200 KM sufinansirati zakupnine poslovnih prostora obrtnicima koji se bave osnovnim zanimanjem i preduzećima registrovanim u 2017. godini, a koji se u skladu sa odredbama obavještenja kojeg ovdje objavljujemo prijave do kraja ovog mjeseca

003_ulicabranilazazgradaopcine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-4-16/17 od 02.02.2017. godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-9-270/17 od 28.06.2017. godine usvojene od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

OBAVJEŠTENJE
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava
za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu “Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora obrtničkim radnjama (osnovno zanimanje) i preduzećima d.o.o., koji su registrovali djelatnost i osnovali firmu na području općine Kakanj u 2017. godini”

Obavještavaju se poduzetnici i obrtnici sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu “Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora obrtničkim radnjama (osnovno zanimanje) i preduzećima d.o.o., koji su registrovali djelatnost i osnovali firmu na području općine Kakanj u 2017. godini”.

Na ovaj način refundira se dio godišnjih troškova zakupa poslovnog prostora fizičkim i pravnim licima koji su registrovali djelatnost kao obrt ili preduzeće – d.o.o. na području općine Kakanj u 2017. godini, a svoje poslovne aktivnosti obavljaju u prostorijama na osnovu ugovora o zakupu.

Općina Kakanj će sufinansirati 50% ukupnog iznosa zakupnine za 2017. godinu, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja zakupnine 1.200,00 KM, a isplata će se izvršiti u dva jednaka dijela za prvi dio do 31.07.2017. godine, a za drugi dio do 08.12.2017. godine.

Zainteresovani uz prijavu na javni poziv dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

Ovjeren i potpisan zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;

Rješenje o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. odnosno rješenje o registraciji obrtničke djelatnosti izdato u 2017. godini;

Dokaz da fizička i pravna lica nemaju obaveza po osnovu poreza i doprinosa odnosno da su uredno izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda (uvjerenje Porezne uprave, uvjerenje Uprave za indirekno oporezivanje – ukoliko su PDV obveznici);

Ugovor o zakupu poslovnog prostora;

Rješenje Porezne uprave o obavezi plaćanja poreza po osnovu Ugovora o zakupu;

Dokaz o plaćenoj zakupnini i porezu.

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 31.8.2017. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu koji se može vidjeti klikom na Program-podsticaj poduzetništva

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u