KakanjLive | Petak, 03.07.2020. godine

Idejno rješenje za sportsko rekreativni centar Bare

04.10.2016. - Riječ je o viziji i planu da se nakon sanacije deponije jalovine u Barama , na nekoliko platoa, fazu po fazu, izgradi veliki sportsko-rekreativni kompleks.

bare_idejaSkica sa nekim elementima za idejno rješenje koje građani trebaju osmisliti i svojim prijedlozima

U skladu sa činjenicom da se ostvaruju kakanjske vizije, javnosti danas je na službenoj stranici općine Kakanj, predstavljen crtež sa nekim elementima idejnog rješenja budućeg sportsko-rekreativnog centra u kakanjskom naselju Bare. Radi se o skici koja predstavlja osnovu za iskazivanje mišljenja i ideja građana, koji se pozivaju da napišu i predlože šta bi ovaj centar još trebao sadržavati.

Dakle ovo je poziv da građani kažu svoje mišljenje, sugestiju, stav, da predlože kako bi se ovaj sportski i rekreativni centar mogao zvati u skladu sa budućom namjenom: “Sportsko-rekreativni centar”, “Kakanj sport centar”, “Centar za sport i rekreaciju”…
Prema idejnom rješenju centar će sadržavati : atletski stadion, strelište, sportske terene, vidikovac, biciklističke staze, parkinge, a sve bi to moglo biti upotpunjeno žičarom, hotelom…

Riječ je o viziji i planu da se nakon sanacije deponije jalovine u Barama , na nekoliko platoa, fazu po fazu, izgradi veliki sportsko-rekreativni kompleks.

Velike stvari zahtijevaju i određeno vrijeme za realizaciju: iznalažanje novčanih sredstava, partnera u realizaciji, a do tada putem društvenih mreža iznesite svoje mišljenje i šaljite svoje prijedloge.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u