KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

I dalje potrebna građanska odgovornost

08.05.2020. - Trenutno je 163 osobe stavljeno pod zdravstveni nadzor, a 822 osobe je završilo 14 dana samoizolacije. Iz Doma zdravlja mole sugrađane da budu i dalje savjesni i odgovorni prema sopstvenom zdravlju, ali i prema zdravlju svih ljudi i da se pridržavaju važećih preventivnih mjera

penzio_ilustracijaOperativni tim JU „Dom zdravlja“ Kakanj obavještava javnost da na području općine Kakanj nema novootkrivenih slučajeva zaraze novim korona virusom, jer je jučerašnji uzorak, koji su poslat u UKC Sarajevo na testiranje, negativan.

Trenutno je 163 osobe stavljeno pod zdravstveni nadzor gdje im se kontinuirano prati zdravstveno stanje i daju sve neophodne smjernice i instrukcije za zaštitu ličnog i kolektivnog zdravlja, a 822 osobe je završilo sa prvih 14 dana samoizolacije i njima su u Higijensko epidemiološkoj službi JU „Dom zdravlja“ Kakanj data uputstva i savjeti kojih su obavezni pridržavati se u narednom periodu.
Molimo sve naše sugrađane da budu i dalje savjesni i odgovorni prema sopstvenom zdravlju, ali i prema zdravlju svih ljudi i da se pridržavaju svih važećih preventivnih mjera: održavanje lične higijene -pranje i dezinfekcija ruku, održavanje higijene prostora u kojem živimo, provjetravanje prostorija, izbjegavanje socijalnih kontakata i bespotrebnih okupljanja, korištenje lične zaštitne opreme-maske i rukavice, izbjegavanje diranja lica itd, jer one imaju jedinstven cilj, a to je: spriječiti pojavu oboljenja COVID-19, jer je to oboljenje koje u mnogim slučajevima ima smrtonosan ishod.

U cilju sprečavanja nastanka infekcije, uzrokovane novim korona virusom, unutar zdravstvene ustanove, ali i na cjelokupnom području kakanjske općine, obaveza svih korisnika zdravstvene zaštite, kao i svih drugih posjetilaca, je da se telefonskim putem najave u JU „Dom zdravlja“ Kakanj, odnosno u ambulantu ili službu u kojoj trebaju ostvariri pravo na zdravstvenu zaštitu. Znači, pacijenti trebaju OBAVEZNO da se naručuju za preglede telefonskim putem u svim ambulantama gdje nikome neće biti uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, te da uz ostalu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (uputnica, specijalistički nalaz i sl) imaju i uredno popunjene epidemiološke ankete koje će dobiti od svog porodičnog ljekara. Svi oni koji ne poštuju ovu mjeru i dolaze nenaručeni u ambulante JU „Dom zdravlja“ Kakanj, a pri tome nisu hitni slučajevi, prave bespotrebne gužve i dodatno omogućavaju pojavu infekcije novim korona virusom. Još jednom apelujemo na naše sugrađane i molimo ih da se pridržavaju ovog uputstva u cilju zaštite njihovog zdravlja i zdravlja drugih ljudi, jer je ova preventivna mjera kojom se želi spriječiti pojava infekcije u zdravstvenoj ustanovi, ali i kod naših sugrađana. Veoma je važno za sve one koji posjećuju JU „Dom zdravlja“ Kakanj (pacijenti, pratnja pacijenta, poslovni saradnici itd) je da moraju posjedovati masku za lice, obavezno proći trijažni punkt, posjedovati adekvatnu medicinsku dokumentaciju (uputnice, specijalistički nalazi itd), te moraju obavezno dezinfikovati ruke i obuću prilikom ulaska u prostorije zdravstvene ustanove. Pored navedenog obavezni su da primjenjuju i sve ostale predložene preventivne mjere: fizička distanca od drugih ljudi minimalno 2 metra, kihanje ili kašljanje u maramice koje se odlažu u otpad, telefonsko naručivanje, iskazivanje razumijevanja u redu prema drugim pacijentima i radnicima JU „Dom zdravlja“ Kakanj itd.

Ponavljamo našim sugrađanima da su obavezni telefonskim putem naručiti se za pregled kod svog ljekara, jer je to način da izbjegnemo stvaranje gužvi i insistiramo da se ova mjera primjenjuje od strane pacijenata, jer je izuzetno učinkovita u sprečavanju nastanka COVID-19.

Naglašavamo našim sugrađanima da ne izlaze iz svojih domova, osim u slučajevima kada je to zaista nužno i potrebno.

Molimo sve građane koji su bili u zemljama ili regijama gdje je registrovana pojava novog korona virusa ili su bili u poznatim domaćim klasterima da se OBAVEZNO trebaju javiti putem telefona i da izvrše registraciju na sljedeće brojeve: 032/460-964, 032/465-989, 032/460-950, 032/460-958 ili 124, gdje će dobiti potrebne informacije i instukcije o daljnjem postupanju. OBAVEZNO svi koji su ostvarivali socijalni kontakt moraju ostati u samoizolaciji i biti u kontaktu sa Higijensko epidemiološkom službom JU „Dom zdravlja „ Kakanj, jer je samoizolacija najefikasnija i najbitnija mjera u sprečavanju nastanka COVID-19.

Dom zdravlja Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u