KakanjLive | Nedjelja, 07.06.2020. godine

I braniteljice ljudskih prava trebaju odbranu

17.01.2018. - U sarajevskuom hotelu Bosnia u utorak 16. januara je održana radionica ''Medijska odgovornost; aktivizam i sigurnost braniteljica ljudskih prava''. Cilj radionice bio je unapređenje znanja novinara i medijskih profesionalaca u oblasti izvještavanja o aktivizmu braniteljicu ljudskih prava

01

U organizaciji Fondacije lokalne demokratije i Udruženja BH novinari u sarajevskom hotelu ''Bosnia'' u utorak 16. januara 2018. godine je održana radionica o temi ''Medijska odgovornost:aktivizam i sigurnost braniteljica ljudskih prava''. Radionica je održana u okviru projekta ''Ostati sigurne – Mreža sigurnosti za braniteljice ljudskih prava i aktivistice protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH'', a projekat realizira Fondacija lokalne demokratije uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Cilj radionice kojoj je prisustvovalo dvadesetak predstavnika medija iz cijele BiH je bio unapređenje znanja novinara i medijskih profesionalaca u oblasti izvještavanja o aktivizmu braniteljica ljudskih prava i doprinosu medijskog izvještavanja o sigurnosti braniteljica tih istih prava.

03

O društvenom, institucionalnom i pravnom kontekstu braniteljica ljudskih prava u BiH govorile su Fatima Bećirović iz Gender centra Federacije BiH i Bakira Hasečić iz Udruženja žena – žrtava rata (TBC). Gospođa Hasečić je u nekoliko primjera navela kako su ona, članovi njene najuže porodice i članice udruženje više puta bile mete napada vlasti i cijelog aparata u RS-u koji je trebao da ih štiti, ali je zakazao, a sama je tokom agresije na našu zemlju više puta bila silovana i kako kaže dok god živi borit će se da što više optuženih ratnih zločinaca završi iza rešetaka.

Prisutnim novinarima obratila se i glasnogovornica MUP-a KS-a, Suvada Kuldija koja je govorila o institucionalnim mehanizmima zaštite braniteljica ljduskih prava. Istakla je da su često i prava policijskih službenica ugrožena, pa je zbog toga formirano i udruženje ''Mreža žena policajaca''. Radionici je prisustvovala i Lejla Huremović iz Sarajevskog otvorenog centra, a govorila je o tome kako mediji mogu doprinijeti većoj sigurnosti i društvenom respektu braniteljica ljduskih prava kao i unapređenju njihove sigurnosti.

Radionica je bila interaktivnog tipa i sigurno će biti od velike pomoći medijskim stručnjacima da učinkovitije sarađuju sa zajednicom branitelja/braniteljica ljudskih prava i dobiju informacije o njihovim aktivnostima, kao i prijetnjama i rizicima sa kojima se suočavaju u svom radu.

08

Borka Rudić, predstavnica Udruženja BH novinari kazala je da su brojni rizici sa kojima se suočavaju braniteljice za ljudska prava, naglašavajući da su to, prije svega, verbalne prijetnje.

-Brojni su pritisci sa kojima se suočavaju braniteljice ljudskih prava. Prije svega to su verbalne prijetnje, politički pritisci i fizički napadi. S druge strane tu su i psihološke traume koje imaju braniteljice ljudskih prava u BiH koje štite neke druge ugrožene kategorije i rizik je neadekvatna institucionalna i zakonska zaštita braniteljica ljudskih prava. Mi zapravo u našem javnom komunikacijskom prostoru i u našim mehanizmima zaštite ljudskih prava u BiH ne prepoznajemo branitelje i braniteljice ljudskih prava kao osobe koje su jako važne u zaštiti temeljnih ljudskih prava svih građana Bosne i Hercegovine, a posebno ugroženih kategorije koje oni predstavljaju. Zbog toga mislim da je jako važno stvaranje partnerstva između javnog i civilnog sektora, dakle organizacija civilnog društva, udruženja građana, udruženja žrtava i predstavnika vlasti i predstavnika pravosudnih i policijskih struktura kako bi se osigurala adekvatnija zaštita i kako bi se zapravo osnaživale braniteljice ljudskih prava da efikasnije štite prava onih koje zastupaju, rekla je u svom izlaganju gospođa Borka Rudić.
Vrlo rijetko se u javnom prostoru može čuti o tome kako je i branitljicama ljudskih prava potrebna odbrana, jer i njihova prava su vrlo često ugrožena. Prirodom posla u svakodnevnoj bici za ljudska prava drugih često su i same žrtve raznih napada, verbalnih, fizičkih i govora mržnje.

Z.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u