KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Građani podnijeli 39 zahtjeva za legalizaciju

05.02.2020. - Za izgrađene objekte na Ponijerima građani podnijeli 39 zahtjeva za legalizaciju. Inspekcija pokrenula 15 postupaka za objekte čija je gradnja tek pokrenuta

ponijerilegal

Prvim planskim obilaskom Ponijera od strane nadležne inspekcije pokrenuto je 15 postupaka za objekte čija je izgradnja tek završena ili je završena u skorije vrijeme.

Na području Ponijera inspekcija je zabilježila 492 izgrađena objekta. Nakon stupanja na snagu Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, kod nadležne općinske službe u Kaknju podneseno je 39 zahtjeva za legalizaciju objekata na Ponijerima.

Planom inspekcijskog nadzora za 2020. godinu predviđen je pojačan inspekcijski nadzor od strane građevinske inspekcije na cjelokupnom području vikend naselja Ponijeri sa ciljem provođenja Odluke o legalizaciji, te sprečavanja nelegalne, divlje ili neplanske gradnje građevina.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u