KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Građani ocjenjivali rad općinskih službenika

02.06.2019. - Ukupno je pedeset građana dalo svoje odgovore na anketu koja im je bila ponuđena u šalter sali Općine Kakanj

kakanjzgrada

U okviru aktivnosti na zadovoljenju principa standarda ISO 9001-2015, u šalter-sali Općine Kakanj je na uzorku od 50 ispitanika provedena anketa koja se odnosi na ljubaznost općinskih službenika i druga pitanja. Pročitajte rezultate i napišite svoje mišljenja u vezi postavljenih pitanja.

Na pitanje koliko ste zadovoljni sa ljubaznosti osoblja , 19 ispitanika je odgovorilo da su vrlo zadovoljni ljubaznosti usluge, 29 ispitanika je odgovorilo da su zadovoljni ljubaznosti usluge, a dva ispitanika je odgovorilo da su nezadovoljni ljubaznosti usluge.

Na pitanje da li ste zadovoljni sa pružanjem općinskih usluga, 17 ispitanika je odgovorilo da su vrlo zadovoljni pružanjem općinskih usluga,31 ispitanik je odgovorio da su zadovoljni pružanjem općinskih usluga, a dva ispitanika je odgovorilo da su nezadovoljni pružanjem općinskih usluga.

Na pitanje smatrate li da službenici općine postupaju profesionalno i jednako prema svim građanima u pružanju usluga, 44 ispitanika je odgovorilo sa DA, dok je šest ispitanika je odgovorilo sa NE.

Na pitanje da li ste zadovoljni sa pružanjem općinskih usluga, 17 ispitanika je odgovorilo da su vrlo zadovoljni pružanjem općinskih usluga,31 ispitanika je odgovorio da su zadovoljni pružanjem općinskih usluga, a dva ispitanika je odgovorilo da su nezadovoljni pružanjem općinskih usluga.

Koliko često koristite općinske usluge, četiri ispitanika je odgovorilo da općinske usluge koriste jednom godišnje, 16 ispitanika je odgovorilo da općinske usluge koriste 2-3 puta godišnje dok je 30 ispitanika odgovorilo da općinske usluge koriste više od tri puta godišnje.

Anketu su realizirali pripravnici čiji pripravnički rad sa ciljem sticanja prvog radnog iskustva finansira Općina Kakanj.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u