KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Godina u kojoj su realizirani značajni projekti

07.12.2018. - Godinu na isteku obilježili projekti rekonstrukcije glavne gradske saobraćajnice i izgradnja nove sportske dvorane

rekonstrukcija
Kraj godine je vrijeme kada se podvlače crte i zapisuje šta je urađeno od planiranog, ali i vrijeme kada se uveliko razmišlja i stavlja na papir šta treba uraditiu u narednoj godini. Tako je na službenoj web stranici Općine Kakanj danas objavljeno, šta je obilježilo 2018. godinu. Najveći i najobimniji projekti bili su rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice i izgradnja nove sportske dvorane. Izgrađena je i još jedna, šesta po redu, zgrada socijalnog stanovanja za socijalno ugrožene porodice Roma. U završnoj fazi su radovi na izgradnji ambulante u Zgošći. Realizirana je i druga faza radova na izgradnje ambulante u Krševcu.

Od ostalih projekata izdvojeno je: sanacija ceste od Grebena do Kučića, sanacija ceste kroz Papratnicu, rekonstrukcija ceste Brežani-Bištrani, sanacija ceste za Desetnik i u selu Desetnik, nastavak rekonstrukcije ceste za Čizmiće, saancija puta Poljani-Šeperci, nastavak rekonstrukcije ceste za Semetiš, sanacija ceste za Poprženu Goru, sanacija ceste u Sopotnici… Realizirani su i radovi na izgradnji javne rasvjete u Velikim Trnovcima i Varalićima (nabavka materijala).

Više i konkretnije o realiziranim projektima biće zabilježeno u zvaničnim službenim izvještajima za 2018. godinu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u