KakanjLive | Srijeda, 25.11.2020. godine

Geometri i korisnici njihovih usluga pod lupom odgovornosti

23.08.2017. - Na službenoj stranici Općine Kakanj objavljen je sadržaj u kojem su navedene cijene svih usluga koje službeno i za redovnu plaću geometri moraju obavljati. U ovom tekstu samo što još nije navedeno da geometri i građani stupaju u nelagalne i zakonom nedopuštene radnje, jer sigurno je da nije slučajno objavljen. Treba vjerovati da će se u ovom upozoravajućem tekstu prepoznati sudionici radi kojih je i nastao. Prenosimo ga u cijelosti zajedno sa tarifnikom na osnovu kojih se plaćaju usluge geometra

geometartxteren

Građani plaćaju uslugu geometra prema važećem tarifniku, ništa mimo tarifnika ne smije biti naplaćeno, niti građani trebaju angažirati geometre za poslove koji nisu njihova nadležnost, niti ih trebaju “nagrađivati” za bilo šta, oni imaju plaću.

Uvažavajući činjenicu da građani Kaknja često trebaju uslugu geometra čiji je rad u nadležnosti Općine Kakanj, a u želji da građani budu upoznati sa cjenovnikom usluga koje se odnose na rad geometara, objavljujemo tarifnik koji sadrže nazive usluga i cijenu koju plaćaju građani.
Cijene ove vrste usluga usvojili su federalni organi, dakle Općina Kakanj nije određivala cijene, ali je dužna postupati prema odlukama viših nivoa vlasti.
Obzirom da su mogući slučajevi da geometrima bude ponuđen novac u smislu da oni “završe” sve poslove plaćanja obaveza umjesto građanina i da nakon plaćanja propisanih naknada zadrže ostatak novca kao nadoknadu za svoju “uslugu”, želimo upoznati javnost da je to zabranjeno i nedopustivo.

Treba znati da je geometrima zabranjeno da u ime građana završavaju bilo kakve procedure mimo svojih redovnih poslova za koje primaju plaću, što znači da se oni ne smiju baviti nikakvim oblikom ostvarivanja lične dobiti na nedozvoljen način. To znači da ni pod kojim uslovima ne smiju niti raditi takve poslove niti smiju tražiti ili uzeti naknadu od građana.
Ukoliko se pak desi takav slučaj prijavite, garantiramo Vašu anonimnost.

Isto tako, ni građani ne trebaju, nemaju obavezu i ne smiju “nagrađivati” geometre za bilo kakvu uslugu, niti onu koja je u njihovom opisu poslova, niti onu koja nije. Geometri primaju plaću za svoj rad. Onaj ko to učini rizikuje da bude prijavljen od strane geometara ili drugih lica i da bude sudski procesuiran, a isto tako i geometar koji uzme “nagradu” rizikuje da bude prijavljen i oštro sankcionisan.
Izdvajamo spisak i zvanični i jedini važeći cjenovnik najčešće traženih usluga koje se odnose na rad geometara:

geometarski tarifnik

KakanjLive/PRESS Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u