KakanjLive | Utorak, 22.06.2021. godine

Genocid na karti predstavljen i u Bihaću

20.10.2017. - Mugdim Cvrljo je svoj projekat „Genocid na karti“ predstavio i u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

cvrljobihactx

Kako sam autor, Mugdim Cvrljo kaže jedini ispravni put izučavanja naše bliže historije može biti samo kroz institucionalno uvođenje u nastavne planove kroz obrazovne institucije, tako je nedavno
Cvrlju je primio i ministar obrazovanja Unsko –sanskog kantona Muhamed Ramić, koji je nakon prezentacije izjavio :
- Ovaj projekat, odnosno, njegov produkt, karta genocida u Srebrenici, pruža mogućnost novog načina izučavanja o onome šta se desilo u Srebrenici 1995. godine. Iako se Bosanska Krajina saosjeća sa žrtvama genocida i organizuje mnoge humanitarne akcije vezane za Srebrenicu, na ovaj način ćemo još više produbiti veze sa dijelom naše zemlje koji je najviše propatio u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.“

Po riječima ministra Ramića, ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, i sporta će poduzeti određene radnje da se ovaj projekat u budućnosti implementira i u Unsko-sanskom kantonu.
Napominjemo da se ove karte već predstavljene i preporučene za nastavu u Sarajevskom, Zeničko-dobojskom i Kantonu Goražde.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u