KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Forum žena SDP intenzivira aktivnosti

18.01.2018. - Održana sjednica Koordinacionog odbora Foruma žena kantonalnog SDP-a

forum_zena

U utorak  16.01.2018.godine  održana je sjednica Koordinacionog odbora Foruma  žena SDP BiH ZDK.Na sjednici  je razmatran  Izvještaj o radu  KO FOŽ SDP BiH ZDK , te  radu općinskih organizacija Foruma žena koji djeluju unutar Kantonalne organizacije FOŽ  SDP BiH ZDK.   Predsjednica KO FOŽ SDP BiH ZDK   Jasminka Šehić  u svom uvodnom obraćanju dala  je  kraći osvrt na najznačajnije aktivnosti Foruma žena tokom  2017. godine,  stavljajući poseban akcenat na   održavanje  izbornih   konvencija  foruma žena  u OO SDP BiH koje su nakon Lokalnih izbora   odlukom GO SDP BiH bile raspuštene.

Naglasila je da je zadovoljna na do sada realiziranim programskim aktivnostima,  sa čime se složile i članice  KO FOŽ SDP BiH.  Međutim,  zaključeno je da je u narednom periodu  potrebno  intenzivirati političko djelovanje  na terenu, te animirati  što  veći broj žena u osnovnim organizacijama.   Poznato je da su žene  većinsko biračko tijelo, ali da  je  iz izbora u  izbora sve    evidentnija njihova  apstinencija, koja je rezultira  malim brojem izabranih žena u zakonodavne  i  izvršen organe vlasti na svim nivoima. Zato se od  od novih rukovodstava Foruma žena     očekuje veći angažman na terenu   za predstojeće  Opće izbore 2018. godine, u kojoj Forum žena, uz ostale  interesne oblike treba  dati svoj maksimum.

Usvojen je i Plan aktivnosti KO FOŽ SDP BIH ZDK  za 2018. godinu,  koji će biti dopunjen nakon što organi SDP BIH usvoje Izborni program i Plan kampanje za izbore 2018.godine.

KakanjLive/SDP Press

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u