KakanjLive | Četvrtak, 13.08.2020. godine

Formiran Savjet za privredu i ekonomski ravoj

02.03.2018. - Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra donio odluku o formiranju Savjeta za privredu i ekonomski razvoj općine Kakanj kao savjetodavnog tijela Općinskog načelnika

kakanj_zgrada_opcine
Slijedeći opće opredjeljenje da se povoljan poslovni ambijent gradi kroz kontinuiranu komunikaciju sa svim akterima društvenih zbivanja, te uvažavajući činjenicu da se kreiranje povoljnog poslovnog okruženja temelji na adekvatno kreiranom općem okruženju koje uključuje i segment obrazovanja, i segment kulture, i segment sporta, načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra je donio odluku o formiranju Savjeta za privredu i ekonomski razvoj općine Kakanj kao savjetodavnog tijela Općinskog načelnika.

Savjet će obavljati slijedeće poslove i aktivnosti:

- razmatranje svih pitanja koja su od interesa za privredu i ekonomski razvoj općine Kakanj;
- jačanje javno-privatnog dijaloga u cilju stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta na prostoru općine;
- savjetodavna podrška Općinskom načelniku u odlučivanju o pitanjima iz oblasti privrede i ekonomskog razvoja;
- predlaganje novih poduzetničkih i poslovnih aktivnosti na području općine Kakanj;
- identifikacija i otklanjanje administrativnih i drugih barijera kojima se ometa, usporava i otežava rad privrednih subjekata;
- pokretanje inicijativa, davanje preporuka i prijedloga Općinskom načelniku, službama za upravu i drugim relevantnim institucijama u vezi pojednostavljenja, olakšavanja i ubrzavanja procedura - - -- poslovanja privrednih subjekata;
- savjetodavna podrška pri izradi planskih i strateških dokumenata;
- razmatranje i pokretanje drugih korisnih inicijativa kojima se može unaprijediti poduzetništvo i konkurentnost preduzeća, te privredni i društveni razvoj Kaknja u cjelini.

Uz načelnika kao predsjednika Savjeta, članovi Savjeta su:

Mirza Fazlić, Pomoćnik Općinskog načelnika za privredu, urbanizam i zaštitu okoline – zamjenik predsjednika;
Džihad Berbić, Pomoćnik Općinskog načelnika za finansije – član;
Sead Imamović, Direktor JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj – član;
Aldin Šljivo, Direktor JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj – član;
Branimir Muidža, Tvornica cementa „Kakanj“ d.o.o. Kakanj – član;
Avdo Delibašić, „Delibašić poliuretani“o.o. Kakanj – član;
Mensur Mušija, „MGMFarm“ d.o.o. Kakanj – član;
Sead Zaimović, „Nova trgovina-S“ d.o.o. Kakanj – član;
Igor Andrijević, „AB Petrol“ d.o.o. Kakanj – član;
Muamer Čelebić, „ASA Banka“ d.d. Sarajevo, Poslovnica Kakanj – član;
Mladen Andrić, „PERUTNINA PTUJ-BH“o.o. Breza – član;
Asim Kićo, „Lilocosmetics“ d.o.o. Kakanj – član;
Maid Husika, „Elektrovar“ d.o.o. Kakanj – član;
Nermin Tiro, „Tiron“ d.o.o. Kakanj – član;
Ajla Čišija, „Centrotrans Eurolines“ d.d. Sarajevo, RJ Kakanj – član;
Dalila Marušić, Opća poljoprivredna zadruga„Kabos 387“ Kakanj – član;
Mahir Marušić, JU „Služba za zapošljavanje ZDK“, Biro za zapošljavanje Kakanj – član;
Saud Čobo, Porezna uprava FBiH, KPU Zenica, Porezna ispostava Kakanj – član;
Alem Merdić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici – član.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u