KakanjLive | Subota, 16.01.2021. godine

Formira se baza podataka za korisnike poticaja

25.01.2018. - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj pokreće aktivnosti na formiranju baze podataka potencijalnih korisnika ovih podsticaja sa područja Kaknja

poticajiregistar
Uvažavajući činjenicu da se pored općinskih u narednom periodu očekuju i javni pozivi za dodjelu podsticajnih sredstava u oblasti poduzetništva od strane viših nivoa vlasti (ZDK, F BiH), Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj pokreće aktivnosti na formiranju baze podataka potencijalnih korisnika ovih podsticaja sa područja Kaknja.

Iz resorne općinske službe pozivaju sve kakanjske poduzetnike, one koji planiraju pokrenuti djelatnost, one koji planiraju proširenje postojeće djelatnosti, sve one koji planiraju nabavku novih mašina i opreme, nova zapošljavanja i slično da izvrše prijavu putem telefona sa brojem 032/771 800, lokal 848.

Svi koji izvrše prijavu bit će u prilici na vrijeme i blagovremeno dobiti sve informacije o objavljenim javnim pozivima, a nadležna služba će istima pružiti svaku vrstu pomoći kod apliciranja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u