KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Esad Bajtal u biblioteci povodom Dana državnosti

22.11.2016. - U Gradskoj biblioteci Kakanj, u srijedu 23. novembar u 18,00 sati, na temu Bosna i Hercegovina-raskršća, govorit će nezavisni istraživač Dr.sci. Esad Bajtal

biblio_bajtal

Gradska biblioteka Kakanj i općina Kakanj u povodu 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine u srijedu 23. novembra organiziraju program pod nazivom Bosna i Hercegovina - raskršća. Gost predavač je Dr.sci. Esad Bajtal.

Esad Bajtal studirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri bavio se predavačkim i publicističkim radom te uređivačkim poslovima u elektronskim i printanim medijima.Učesnik seminara, tribina, okruglih stolova i naučnih skupova u i izvan BiH. Već duže vrijeme istrazuje etičke i psihološke probleme u okvirima indijske filozofije.Nije bio, a nije ni danas, član nijedne političke stranke (partije).

esad_bajtalDr.sci. Esad Bajtal

Autor je sljedećih knjiga: Za (i) protiv tolerancije; Filozofski temelji psihologije; Manje od ništa (dva izdanja); Al Tempo; Duplo golo; Država na čekanju (dva izdanja); Govor tame; Sevdalinka, alhemija duše; Neofašizam u etno-fraku (dva izdanja).Autor je i dva posebna ("mini book") izdanja:Metanaracija, poetizacija i psihijatrizacija Daytona (Ulcinj, CG, 2006); i Strah od kopanja.(Sarajevo, 2007).U štampi:Psihologija buddhističke filozofije i religije.U pripremi:Teror historije - logika zla.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u