KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Dva miliona KM vrijednost rekonstruisanih puteva

11.12.2017. - U 2017.godini Općina Kakanj u cestovnu infrastrukturu uložila više od dva miliona KM, ugovoreno još 11 projekata sanacije puteva ukupne vrijednosti 300.000 KM

puttrsceradovi

Ulaganja Općine Kakanj u cestovnu infrastrukturu u 2017.godini iznosila su 2.069.564 KM. Od brojnih realiziranih projekata posebno treba izdvojiti rekonstrukciju dionice puta Zgošća-Tršće-Ponijeri (od mosta u Zgošći do skretanja za Zagrađe) čija je ugovorena vrijednost radova 1.129.031 KM (realizirano oko 90 % ugovorenog iznosa). Ukupna dužina dionice ceste na kojoj je izvršena rekonstrukcija iznosi 1.548 m. U okviru ovih obimnih i veoma zahtjevnih radova izvršeno je rušenje jednog od kamenih tunela na ovom putu, te proširenje drugog. Radovi su obuhvatili i probijanje nove trase na pojedinim dijelovima kako bi se smanjila niveleta puta. Plan za budući period je nastavak rekonstrukcije puta Zgošća-Tršće. Prva aktivnost u nastavku će biti izrada projektne dokumentacije sanacije velikog klizišta, te izgradnje saobraćajnice na tom lokalitetu kako bi se rekonstruisala i dionica puta od skretanja za Zagrađe do mosta u Skenderovićima. I sanacija ove dionice će biti veoma zahtjevan projekat obzirom na postojanje velikog klizišta.

Rekonstrukcija puteva i dionica puteva

U 2017.godini izvršena je i rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Omera Maslića (100.000 KM), izgradnja mosta u Brnjicu (99.000 KM), realizirana je druga faza radova na rekonstrukciji saobraćajnice u Rudarskoj ulici (82.917 KM), nastavljeni su radovi na asfaltiranju puta u naselju Gornji Banjevac (20.535 KM), izvršena je rekonstrukcija puta Kondžilo-Dom (22.558 KM), nastavljeni su radovi na sanaciji puta Stari dom-okretnica Brnjic (24.842 KM), realizirani su radovi na rekonstrukciji puta za Crnač (18.720 KM), izvršena je sanacija puta sa izgradnjom obaloutvrde u MZ Haljinići (u blizini novoizgrađene džamije), za ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva izdvojeno je 260.000 KM…

Realizirano je i niz drugih rekonstrukcija dionica puteva: Brus-Juke, Kubure, Rošćevina, Ratanj, Pavlovići, put prema Pezerskom i Brežanskom groblju, Tršće-Makljan, Krševac, Turalići, pristupna saobraćajnica do pomoćnog stadiona FK “Rudar” gdje se realizira projekat “Oaza”, pristupna saobraćajnica do novih zgrada na Vardi… U toku je i izgradnja saobraćajnice od ulice Melente Bošnjaka do stadiona “Rudara” (15.000 KM).

puttrsce

Ugovoreno za narednu godinu

U 2017.godini zaključeno je i 11 ugovora ukupne vrijednosti od oko 300.000 KM čija će realizacija biti u 2018.godini. Radi se o projektima: izgradnja pristupnog puta i proširenje mosta u Bilješevu (30.000 KM), rekonstrukcija puta kroz selo Hrastovac (27.093 KM), nastavak rekonstrukcije puta za Tičiće (17.772 KM), nastavak rekonstrukcije puta prema džamiji u MZ Modrinje (17.980 KM), završetak rekonstrukcije puta u selu Bičer (44.130 KM), rekonstrukcija puta u Bištranima (45.517 KM), rekonstrukcija puta u Seocu (38.854 KM), rekonstrukcija puta za Trešnje u MZ Brnj (35.296 KM), nastavak sanacije puta za Mramor (8.361 KM) i rekonstrukcija i proširenje male ulice prema pijaci (27.238 KM).

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u