KakanjLive | Subota, 15.08.2020. godine

Drugi javni poziv za Pokreni svoj posao

12.09.2019. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 20.9.2019. godine.

kruznitekst
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine, te Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja „Pokreni svoj posao u Kaknju“, broj: 02-14-12254/19 od 01.08.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje

II JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu, projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2019. godini, a nemaju obaveza po osnovu javnih prihoda, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2019. godini.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanja malih biznisa – preduzeća – d.o.o., obrt i srodne djelatnosti (osim poljoprivrede), pizzerie i slastičarnice, te apoteke i biroi koji pružaju stručne usluge.

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

-refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a -maksimalno 366,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 183,00 KM/mjesec);
-sufinansiranje troškova pokretanja registrovane djelatnosti (nabavka mašina, opreme i repromaterijala neophodnog za registrovanu djelatnost) u iznosu do 3.000,00 KM.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

-Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
-Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Općine Kakanj/rješenje o registraciji djelatnosti;
-Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
-Biznis plan;
-Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 20.9.2019. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Općina će korisniku podsticajnih sredstava odobreni iznos za nabavku mašina, opreme i repromaterijala uplatiti nakon dostavljanja predračuna za nabavku i ovjerene izjave o namjenskom utrošku sredstava, a troškove obaveznih doprinosa će uplaćivati mjesečno.

Odabrani korisnici predmetnih podsticaja preuzimaju obavezu da u roku od 30 dana od dana isplate podsticajnih sredstava Općini dostave račun za nabavku (faktura uz fiskalni račun).

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu koji se može vidjeti klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u