KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Dopuna javnog poziva za stipendije

29.05.2017. - Dopuna Javnog poziva za dodjelu sredstava studentima III ciklusa studija za studijsku 2016/17. godinu

stipendije_velika

U skladu sa članom 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/17) i članom 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava studentima III ciklusa studija broj: 02/1-2707/17 od 08.05.2017. i 02/1-3181/17 od 24.05.2017. godine, objavljuje se

Dopuna Javnog poziva
za dodjelu sredstava studentima III ciklusa studija za studijsku 2016/17. godinu


I


Objavljuje se dopuna Javnog poziva za dodjelu sredstava studentima III ciklusa studija za studijsku 2016/17. godinu, broj: 07/1-41-1578/17 od 12.05.2017. godine, objavljenog dana 16.05.2017. godine na oglasnoj ploči i Službenoj stranici Općine Kakanj.

II


Javni poziv za dodjelu sredstava studentima III ciklusa studija za studijsku 2016/17. godinu, broj:07/1-41-1578/17 od 12.05.2017. godine dopunjava se kako slijedi:
-umjesto teksta koji glasi: „Pravo na dodjelu sredstava imaju studenti III ciklusa studija na fakultetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, koji su u zadnje tri godine (do dana objavljivanja Javnog poziva) završili master/magistarski studij na fakultetima u BiH i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
da imaju prebivalište na području općine Kakanj;
da su tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) dobili najveće priznanje za uspjeh na Univerzitetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka i ),
treba da stoji:

Pravo na dodjelu sredstava imaju studenti III ciklusa studija na fakultetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, koji su u zadnje tri godine (do dana objavljivanja Javnog poziva) završili master/magistarski studij na fakultetima u BiH i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju prebivalište na području općine Kakanj;
- da su tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) imali prebivalište na području općine Kakanj;
- da su tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) dobili najveće priznanje za uspjeh na Univerzitetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka i ).

Umjesto teksta koji glasi: “ Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- prijavu prebivališta /CIPS
- potvrdu/uvjerenje da je kandidat upisan na III ciklus studija
- dokaz da je kandidat tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) dobio najveće priznanje za uspjeh na Univerzitetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka i sl.).

treba da stoji:

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- prijavu prebivališta /CIPS
- potvrdu/uvjerenje da je kandidat upisan na III ciklus studija
- dokaz da je kandidat tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) dobio najveće priznanje za uspjeh na Univerzitetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka i sl.)
- uvjerenje o kretanju izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova Ze – do kantona.

III
Ostali dio teksta Javnog poziva ostaje nepromijenjen.

IV
Javni poziv ostaje ostvoren 15 dana od dana objavljivanja dopune Javnog poziva na oglasnoj ploči i Službenoj stranici Općine Kakanj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u