KakanjLive | Petak, 22.01.2021. godine

Donesena odluka o petnaestoaprilskim priznanjima

31.03.2016. - Općinsko vijeće Kaknja, na današnjkoj sjednici je donijelo odluku o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja. Grb Općine Kakanj dodjeljen je Nerminu Mandri. Pentanestoaprilske plakete su dodjeljene Feridu Čaluku – Kakanj Petrolu, Alenu Delibašiću – Interagro, i posthumno Suvadu Sačiću. Pet zahvalnica je za: Elvedinu Plasto, Hajrudina Zekića, Ivu Kovačevića, Dževada Begića i Nezira Čaluka

vijece_41_txSa današnje sjednice Vijeća

U toku ove tačke dnevnog reda vijećnik A-SDA Elvedin Delić, tražio je dodatna pojašnjenja i dokaze na osnovu čega je komisija donijela ovakav prijedlog. Nakon pojašnjenja predsjednika Komisije Slavena Katičića uslijedila su nova iznošenja mišljenja, koja su rezuiltirala pauzom u trajanju od 59 minuta. Poslije pauze, došlo je do izjašnjavanja pri čemu su vijećnici prihvatili prijedlog Komisije za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja uz 25 glasova „Za“ i dva uzdržana vijećnika (A-SDA).

Treba reći da su vijećnici prihvatili prijedlog klubova SDA i SDP-a da se uz petnaestoprllska priznanja ne dodjeljuje novčana nagrada. Tako su iz predložene odluke brisani novčani iznosi kao dio petnaestoaprilskog priznanja.

Grb Općine Kakanj

„Grb općine Kakanj“ se dodjeljuje Nerminu Mandri, općinskom načelniku, zbog izuzetnog doprinosa u privrednom i infrastrukturnom razvoju općine, ostvarenja pozitivnih ekonomskih i finansijskih rezlutata poslovanja, kao i afirmacije i promocije općine Kakanj, te unapređenja kulture, sporta i kvaliteta života građana općine Kakanj.

Plakete sa diplomom

„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje: Feridu Čaluku - ,,KAKANJ PETROL“, zbog postignutih uspjeha u radu i rezultata rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini, a naročito u promociji i afirmaciji općine Kakanj.
Plaketa se dodjeljuje i Alenu Delibašiću - ,,INTERAGRO“, zbog rezultata poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanje i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja.
Suvadu Sačiću plaketa se dodjelkjuje posthumno zbog postignutih uspjeha u radu i rezultata rada firme ,,MEGATRAVEL“ koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini.

Zahvalnice

„Zahvalnica“ se dodjeljuje Elvedini Plasto zbog velikog doprinosa na području promocije i očuvanja bošnjačke tradicije i kulture, humanitarnog rada i međureligijske saradnje.

Zatim Hajrudinu Zekiću, zbog velikog doprinosa u promociji afirmacije invalidskog sporta, kao i rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Ivo Kovačević također je dobitnik zahvalnice a dodjeljuje se za veliki doprinos i angažman u povratku raseljenih lica, humanitarni rad, kao i izgradnju i jačanje međunacionalne i međuvjerske saradnje.

Zahvalnica je dodjeljena i Dževadu Begiću za nesebičan rad i zalaganje u oblasti i kulture, te svesrdno zalaganje u KUD ,,Fadil Dogdibegović-Dikan“.

Nezir Čaluk također je dobitnik zahvalnice koja se dodjeljuje za značajan doprinos u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu ,,92.-95.“, kao i zbog humanitarnog rada i doprinosa u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda čovjeka.

Petnaestoaprilska priznanja uručit će se dobitnicima na svečanosti u povodu obilježavanja „15. aprila – Dana općine Kakanj“ , Odluka, koju je Vijeće danas usvojilo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u