KakanjLive | Petak, 14.08.2020. godine

Donesena odluka o petnaestoaprilskim priznanjima

28.03.2018. - Općinsko vijeće Kakanj danas je sa 19 glasova za, tri protiv i šest uzdržanih, u povodu 15. aprila – Dana općine Kakanj, donijelo odluku o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja

vijecedanas

Grb općine Kakanj na prijedlog Općinskog odbora SDA Kakanj dodijeljen Fudbalskom klubu “Mladost” Doboj-Kakanj

A) GRB OPĆINE KAKANJ

„Grb općine Kakanj“ se na prijedlog OO SDA Kakanj dodjeljuje:

FK „Mladost“ Kakanj za afirmaciju i promociju sporta općine Kakanj.

B) PLAKETA SA DIPLOMOM

1.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:

Edinu Begovcu za postignute privredne uspjehe i veliki nesebičan sportski, obrazovni i humanitarni

angažman.

2.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:

Draganu Ljubojeviću za predan rad i veliki doprinos društvenoj zajednici kroz svoj pedagoški i sportski angažman.

3.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:

Muji Fafuliću za afirmaciju prava manjina, nesebičan aktivizam u njegovanju romske kulture i tradicije u Kaknju kao i na državnom te međunarodnom nivou.

C) ZAHVALNICA

1.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:

Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za nesebičnu pomoć u realizaciji projekata unapređenja života građana naročito povratnika i nacionalnih manjina na području općine Kakanj.

2.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:

Mreži mladih džemata Varalići za nesebičan i velikodušan doprinos u humanitarnom i društvenokorisnom radu na području MZ Varalići.

3.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:

Hasanu Alajbegoviću za predan rad i veliki doprinos u razvoju pčelarstva na području općine Kakanj.

4.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:

Šefiku Silajdžiću za veliki angažman i za izuzetan doprinos u odbrani suvereniteta i integriteta R BiH te sakupljanja muzejske građe.

5.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:

Salihu Hasagiću za veliki doprinos u razvoju stočarstva na području općine Kakanj, kao i za sportski i humanitarni angažman.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u