KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Donacija Vlade Japana kakanjskom Domu zdravlja

23.11.2016. - Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Kazuja Ogava (Kazuya Ogawa), danas je, kakanjskom Domu zdravlja predao na upotrebu, ultrazvučni kolor dopler aparat, a kojeg je donirala Vlada Japana u okviru programa pomoći Grass Roots Projects (GAGP)

Riječ je o Programu japanske Vlade fokusiranom na podršku lokalnim zajednicama, odnosno direktno stanovništvu.

Primopredaji su prisustvovali načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra, premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Gaslijašević, i ministari zdravstva i pravosuđa u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Dragoljub Brenjo i Mirnes Bašić, te predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić.

Nakon prigodnih obraćanja u sali Doma zdravlja Kakanj, ambasador Kazuja Ogawa i direktor Doma zdravlja Mirsad Tursum su otkrili ploču na kojoj je zabilježen humani gest Vlade Japana, a potom je zvanično u funkciju pušten ultrazvučni aparat.

Ultrazvučni aparat čija je vrijednost oko 50.000 KM smješten je u novoopremljenom kabinetu Doma zdravlja. Zahvaljujući donaciji građani Kaknja od sada će lakše ostvarivati svoje pravo na zdravstvenu zaštitu jer će se sa postojećim i novim ultrazvučnim aparatom znatno skratiti vrijeme provođenja ultrazvučne dijagnostike. Stari ultrazvučni aparat nabavljen je davne 1990. godine.

dz_doktortursum (1)Mirsad Dr. Tursum

Direktor Doma zdravlja Mirsad dr. Tursum:
- U okviru saradnje vlade Japana i države BiH ovo je samo jedan od projekata pomoći koji je realizovala Vlada Japana za građane Bosne i Hercegovine, uključujući i pomoć prilikom velikih vremenskih nepogoda i poplava. Ovdje je riječ o projektu opremanja Doma zdravlja medicinskomm opremom. Danas je to u Kaknju i Brezi, a jučer u Maglaju. U ime naših sugrađana, posebno naših pacijenata, te u ime zaposlenika Doma zdravlja zahvaljujem vladi Japana, narodu Japana i ambasadoru ove prijateljske države u Bosni i Hercegovini.

Prije otkrivanja spomen ploče, u znak zahvalnosti i sjećanja na ovaj dan, direktor Doma zdravlja Kakanj, Mirsad Tursum, dragom gostu, ambasadoru Kuzuja Ogavi, uručio je zahvalnice, zatim rudarsku lampu i rudarski štap, a medicinska sestra Doma zdravlja Mersija Bukvić, za ovu priliku uradila je sliku sa motivom iz gradske jezgre Kaknja, koja je također darovana Njegovoj ekselenciji, čemu se ambasador posebno obradovao.

dz_nacelnik mandraNermin Mandra

Na ovoj svečanosti, koja je uvrštena u zvanični program kojim se u Kaknju obilježava 25.novembar-Dan državnosti BiH, prisutnima se obratio i načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.
Snaga države se, između ostalog, mjeri i kvalitetom usluga koje javne ustanove pružaju građanima. Tu snagu države građani najviše osjećaju na lokalnom nivou na kojem ostvaruju najveći dio svojih potreba. U domeni pružanja usluga građanima najvažnija je oblast zdravstva obzirom na činjenicu da je za čovjeka zdravlje na prvom mjestu. U oblasti pružanja zdravstvenih usluga posebno važnu ulogu imaju lokalni domovi zdravlja kao zdravstvene ustanove sa kojima pacijenti uspostavljaju prve kontakte. Upravo prvi kontakt sa pacijentom i pravilno usmjerenje daljeg toka liječenja ima presudan značaj za ozdravljenje. Vlada Japana je cijenila tu činjenicu, a rezultat toga je svesrdna pomoć i kakanjskom Domu zdravlja u obliku donacije ultrazvučnog aparata...Zato ambasadoru Japana zahvaljujemo i za donaciju i za posjetu, sa željom da iz Kaknja ponese najljepše dojmove i utiske

dz_ambasador japanaKazuja Ogawa

-Želim napomenuti da je Vladi Japana zdravstveni sektor jedan od prioritetnih sektora u koji ulaže u BiH, pored deminiranja, projekata vodosnabdijevanja i podrške osnovnom obrazovanju. Veliki broj građana Kaknja se bori sa različitim vidovima respiratornih oboljenja i za njih su ove dijagnostičke usluge neophodne. Ja se nadam da će u tom smislu ovaj aparat biti od koristi za unapređenje zdravstvenog stanja svih stanovnika općine Kakanj, rekao je ambasador Ogawa.

minuistarzdravstvaDragoljub Brenjo

Ministar zdravstva, Dragoljub Brenjo, u Vladi Zeničko dobojskog kantona je također zahvalio ambasadoru Japana i istakao:
- Japan je jedan od najvećih bilateralnih donatora Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine kada su uspostavljeni diplomatski odnosi između naše dvije zemlje, vlada Japana je donirala oko milijardu konvertibilnih maraka. U sektoru zdravstva negdje oko 150 miliona maraka, a ta svota se svaki dan sve više povećava. Obzirom na to, narod Japana je razvio globalnu svijest za pomoć drugima, i zato u ime Premijera Kantona , zdravstvenih radnika i građana izražavam zahvalnost ambasadoru Japana, načelniku Općine Kakanj i direktoru Doma zdravlja koji su aktivni učesnici u obezbjeđivanju ove donacije.

O Programu GAGP

Unutar programa GAGP Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovne ljudske potrebe, i koji se baziraju na sigurnost. U Bosni i Hecegovini većina projekata koji se implementiraju unutar GAGP spada u sljedeće kategorije: pomoć aktivnostima za deminiranje, javno zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita i ruralni razvoj.

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine, preko 180 projekata u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.
U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog drustva koje sprovode relativno male projekte.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u