KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Dom zdravlja-Preporuke stanovništvu

11.03.2020. - Iz Doma zdravlja su saopštili preporuke o ponašanju stanovništva i brojeve telefona u slučaju potrebe za medicinskim tretmanom, a povodom potencijalnih prijetnji po zdravlje koje izaziva koronavirus

domzdravljazgrada
Javna ustanova Dom zdravlja Kakanj i njegova Higijensko epidemiološka služba pozivaju sve građane Kaknja na maksimalnu odgovornost prema svome i zdravlju drugih stanovnika. Javnosti su se obratili generalnim preporuka i objavljivanjem telefonskih brojeva u slučaju pojave nekih od simptoma oboljenja koje izaziva COVID-19. (koronavirus).

Simptomi i telefonski brojevi

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete, otežano doišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji, Iranu ili ste bili u bliskom kontaktu s bolesnim osoboma koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo na broj: 032- 448 – 000 ili HES- JU Dom zdravlja Kakanj na broj: 032 – 460 – 964 ili nazovite 124 u Hitnoj medicinskoj pomoći. Pozivom na ove brojve dobićete instrukcije o daljem postupanju.

Generalne preporuke

Generalne preporuke za stanovništvo, a za smanjivanje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe) čija je sezona u toku, a koje se odnose na smanjenje rizika o koronavirusa i kojih se treba pridržavati su:
- Često pratzi ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstva za čišćenje ruku na bazi alkohola;
- Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;
- Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;
- Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju (povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu);
- Izbjegavati velike skupove ljudi u zatvorenom prostoru ali i na otvorenom prostoru radi spriječavanja prijenosa infekcije kapljičnim putem;
- Izbjegavati bliski kontakt sa osobama čiji je zdravstveni status nepoznat (grljenje, ljubljenje, rukovanje);
- Održavajte socijalnu distancu – potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu.

Ostale preporuke

Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi.Pod javnim skupovima se smatra svako organizovano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru u skladu sa propisima o javnom kretanju i korištenje javnog prijevoza.
Osoboma stariježivotne dobi se preporučuje da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza i da odgode rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod porodičmnog ljekara i u bolnioce, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Ukoliko vam je potreban recept ili medicinski savjet preporuka je da se prvo liječnik kontaktira telefonom.

Hrana i tržnice

Izbjegavajte konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla. Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom, izbjegavati križnu kontaminaciju s nedovoljno termički obrađenom hranom, u skladu sa dobrom praksom o sigurnosti hrane.
Kada posjećujete tržnice u područjima koja imaju iskustvo sa koronavirusom izbjkegavajte direktne nezaštićene kontakte sa životinjama i površinama koje su u kontaktu sa istim.

Sve se ovo navodi u preporukama stanovništvu iz kakanjskog Doma zdravlja.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u