KakanjLive | Ponedjeljak, 25.05.2020. godine

Dodjela sredstava za registraciju poljoprivrede

22.05.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede (osnovna djelatnost)

oranje_poticajNa osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede (osnovna djelatnost)

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje ili su već registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost u 2018. godini da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti.

Pravo na ovaj podsticaj imaju fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva, imaju zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju i nisu imali registrovanu poljoprivredu kao osnovnu djelatnost u posljednje dvije godine.

Ovim podsticajem Općina Kakanj za one koji registruju poljoprivredu kao osnovnu djelatnost u 2018. godini refundira troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) u prvoj i drugoj godini 100%, u trećoj godini Općina Kakanj refundira 50% a krajnji korisnik 50 %.

Općina Kakanj će sa korisnicima podsticaja potpisati ugovor u kojem će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Zainteresovani prijavom na javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

Zahtjev, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj (šalter-sala),
Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdatu u 2018.godini,
Potvrda sa Biroa za zapošljavanje ili Rješenje o registraciji djelatnosti – poljoprivreda (osnovna djelatnost) izdato u 2018. godini od nadležne službe Općine Kakanj,
Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku – Kantonalni ured Zenica),
Uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza (Općina će pribaviti po službenoj dužnosti),
Ovjerenu izjavu da će nakon potpisivanja Ugovora registriranu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 36 mjeseci,
Potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže do 30.11.2018.godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7.00 do 15.30.

 

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u