KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Dežurni telefoni-zimsko održavanje puteva

05.01.2019. - Dežurni telefoni – zimsko održavanje puteva: 032/55 55 12 – JP “Vodokom” Kakanj, 032/55 53 57 – “Trgošped” Kakanj. Kontakt telefon za puteve koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom i za nadzor nad realizacijom ugovorenih obaveza je 061/ 32 68 88

kakansniojegFoto:Arhiv

Vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo održao je proteklih dana nekoliko sastanaka s predstavnicima Zavoda za planiranje i izgradnju, Trgošpeda i Vodokoma na kojima je zaključeno da je potreban veći angažman zimskih službi na ugovorenim pravcima, te po potrebi angažman i dodatne mehanizacije, ali i ljudstva na čišćenju trotoara.

Definisani su i kontakt telefoni putem kojih građani mogu dobiti sve informacije vezane za zimsko održavanje puteva: 032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj, 032/555 357 – “Trgošped” Kakanj. i Kontakt telefon za puteve koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom i za nadzor nad realizacijom ugovorenih obaveza je 061/326 888.

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, zimsko održavanje lokalnih puteva na području Kaknja vrši kakanjsko preduzeće “Trgošped”.

Za zimsko održavanje gradskog i prigradskog područja Kaknja, Općina Kakanj je kroz ugovorni odnos za ove poslove angažirala JP “Vodokom” Kakanj. Ugovorom je definirano održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, JP “Vodokom” Kakanj održava sljedeće ulice, saobraćajnice, parkinge i trotoare.

Tokom zimske sezone po potrebi se angažira i dodatna mehanizacija, a očekuje se i volontersko učešće mještana u ovim poslovima obzirom da su u sve mjesne zajednice odvezene dovoljne količine posipnog materijala.

Općina Kakanj nadležna je za gradske i prigradske putne pravce, te lokalne i nekategorisane puteve, dok su za regionalne puteve i autoceste nadležni viši nivoi vlasti.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u