KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Danas zasjeda Općinsko vijeće Kaknja

28.06.2017. - Deveta sjednica Vijeća Općine Kakanj zakazana je danas sa početkom u 9,00 sati

najavavijecetx
Na sjednici će se razmatrati 11 tačaka dnevnog reda, od čega je šest prijedloga odluka koje se odnose na: utvrđivnju javnog interesa na nekretninama koje se nalaze na K.O. Mramor, utrošak namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017.godinu, pogodnosti za investiranje na području općine Kakanj, utrošak sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, naknade općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća i raspolaganje nekretninama – poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj.Pored toga na dnevnom redu će se naći i Nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti.

Za četiri preostale tačke dnevnog reda planirano je razmatranje: Elaborata o procijenjenoj šteti i Informacija o klizištu Malješ, Inicijative za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj, Informacija o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini Kakanj u 2016. godini i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u