KakanjLive | Utorak, 20.04.2021. godine

Cik za Vijeće Kaknja obradio 58 biračkih mjesta

18.11.2020. - Najnoviji objavljeni podaci za sastav Općinskog vijeća Kakanj, obrađeni na 58 biračkih mjesta. Prema trenutnim rezultatima došlo je do pomjerenja nekih kandidata unutar stranačkih lista

vijecenovo

Pomjerenje kandidata, zabilježeno je u okviru liste Stranke za BiH. Prema ranije objavljenim rezultatima Stranka za BiH (SBiH) je imala tri mjesta u Vijeću: Mirsad Tursum, Sabit Čehajić i Hatidža Šahman. Pošto je Fakir Ajdinović,  sa 303 glasa izbio na treće mjesto, pomjerio je na četvrtu poziciju Hatidžu Šahman. U izbornom štabu Stranke za BiH, još uvijek očekuju i četvrto mjesto u Vijeću, nadajući se da će doći do promjene količnika u njihovu korist, kada se unesu podaci sa preostala dva (Dubovo Brdo i Varda B) biračka mjesta. Ukoliko se to dogodi, onda bi to, prema njihovim pretpostavkama značilo da će Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL) ostati bez već, preliminarno, najavljenog jednog mjesta u Vijeću. Došlo je i do pomjeranja kandidata unutar liste SDA i SDP-a, ali nije došlo do promjene kandidata.

Na osnovu  rezultata koji su objavljeni na stranici CIK-a, poslije 58 obrađenih  biračkih mjesta ili 96,67 prebrojanih glasačkih listića nema  bitnih promjena.

Na osnovu još uvijek preliminarnih rezultata sastav Općinskog vijeća Kakanj bi sačinjavali:

Stranka demokratske akcije (SDA) 13 mjesta sa 6.149 glasova: Aldin Šljivo (3.664), Džemal Bećirhodžić (1.898),  Izudin Pušćul(1.505), Nedim Mušija(1.488), Mejrema Purišević (1.475),  Edin Aliefendić (1.427), Namir Talić (1.322), Mediha Mamela (1.279), Izudin Hrusto (1.255), Nerma Aliefendić (1.251),  Omer Musić (1.223), Elvir Delibašić (1.158) i Safet Šahman (1.110).

Socijaldemokratska partija (SDP) četiri mjesta sa 1.836 glasova: Ahmed Begić (762), Eldin Mijoč (595), Miroslav Spasojević (405) i Vinka Aletović (404).

Stranka za BiH (SBiH) tri mjesta sa 1.705 glasova: Mirsad Tursum (743), Sabit Čehajić (375) i Fakir Ajdinović (303). Prema ranije objavljenim podacima na trećoj poziciji bila je Hatidža Šahman, koja trenutno ima 297 glasova.

Naša stranka (NS) tri mjesta sa 1.359 glasova: Branko Češljić (740), Dževdet Huskić (646) i Behija Kulović (560).

Savez za bolju budućnost (SBB) dva mjesta sa 1006 glasova: Enver Merdić (706) i Mugdin Gorak (446).

Demokratska fronta (DF) dva mjesta sa 902 glasa: Adnan Čobo (298)  i Armin Bašić (257).

Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH) jedno mjesto sa 554 glasa: Slaven Katičić (330).

Nacionalne manjine: Mujo Fafulić sa 271 glasom.

Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL) jedno mjesto sa 461 glasom: Naida Delibašić-Alagić (276). Proračun  za ovo mjesto u Vijeću , kao i za ostala mjesta je urađen na osnovu podataka prikupljenih od strane političkih subjekata i njihovih izbornih štabova, tako da navedeni broj mandata sa imenima kandidata treba smatrati neslužbenim.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u