KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

CIK-Potvrđeni rezultati za načelnika Kaknja

06.12.2020. - CIK je u subotu 5. decembra 2020. godine objavio potvrđene rezultate za lokalne izbore koji su održani 15. novembra. Najviše glasova za načelnika Općine Kakanj ima Mirnes Bajtarević, kandidat Stranke demokratske akcije. Određen rok od tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića

nacelnikpotvrdjenirezultati

Centralna izborna komisija BiH je na 94. (hitnoj) sjednici održanoj 05.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine.

Za načelnika Općine Kakanj ukupno je obrađeno 18.080 listića, od čega je 16.769 važećih. Ukupan broj nevažećih listića je 1.311,od čega je 775, nevažećih praznih listića, a 536 nevažećih po drugom osnovu.

Listići koji su stigli poštom, te listići sa biračkih mjesta u odsustvu, mobilnog tima i diplomatsko konzularnih predstavništva nisu bitno uticali na konačne rezultate. Mirnes Bajtarević je sa ovih biračkih mjesta osvojio 129 glasova, Rešad Merdić 40, Fuad Breščić 37 i Sedmedin Amidžić 32. Poslije ovih prebrojanih listića, povećala se razlika između Bajtarevića i Breščića, na 1.067 glasova.

Dani 06., 07. i 08.12.2020. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uslovi:

1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska izborna komisija;

2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornog zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate

5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate.

Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u