KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Čestitka povodom Dana armije

14.04.2016. - Čestitka načelnika općine Kakanj Nermina Mandre, povodom 15.aprila – Dana Armije R BiH

Armija-BiH

Borba protiv zaborava ne može se svesti samo na povremena kazivanja aktera teških ratnih vremena. Svjesni te činjenice kakanjski patrioti su realizirali brojne aktivnosti, od izgradnje 33 šehidske česme i spomen-obilježja i imenovanja ulica imenima kakanjskih brigada, do formiranja Muzeja Kaknja i pisanja Monografije „Kakanj u odbrani od agresije“.

Osim toga, zajedničkim radom uspjeli smo i omasoviti obilježavanje svih značajnih datuma uključivanjem naše omladine i građana svih uzrasta i generacija. Raduje nas i činjenica da je došlo i do ujedinjenja kakanjskih boračkih organizacija u jedan savez.

Ponosni smo jer smo u protekle 3 godine bili domaćini centralnog obilježavanja Dana Armije R BiH za područje ZDK, domaćini centralnog obilježavanja Dana policije ZDK, a nedavno i domaćini tradicionalnog okupljanja dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“ našeg kantona.
Sve to je donijelo odlične rezultate u pogledu naših nastojanja da u srca mlađih naraštaja usađujemo patriotsku svijest da vole ovu zemlju, da je izgrađuju i jačaju i da uvijek budu svjesni činjenice da je za nju potekla krv šehida i poginulih boraca.

Međutim, sada nam valjati razmišljati i o sljedećem koraku. Premda nam predstoji još puno posla za uraditi u pogledu spašavanja od zaborava sjećanja na naše kakanjske jedinice Armije R BiH, vrijeme je da počnemo i sa aktivnostima na obilježavanju historijskog fakta koji kaže da je u teškim ratnim vremenima Kaknju pripala čast da bude sjedište Glavnog štaba Armije R BiH.
Možda iz današnjeg ugla gledanja to i ne djeluje tako važno i bitno, međutim moramo u tom pogledu biti vizionari.

Baš kao što danas čitamo da su prije više od 500 godina u našem zavičaju, na vladarskom dvoru u Kraljevoj Sutjesci, bosanski vladari pisali povelje, treba da vjerujemo da će jednog dana potomci naših potomaka, negdje na nekoj ploči, ili nekom papiru, čitati da je general Rasim Delić, zajedno sa članovima Štaba, iz Kaknja komandovao jedinicama koje su se suprotstavile strašnoj agresiji čiji je cilj bio narušavanje teritorijalnog integriteta BiH, kraj njenog postojanja i nestanak bošnjačkog naroda.

Trebamo biti svjesni činjenice da je u najtežim vremenima general Rasim Delić u Kaknju referisao vrhovnom komandantu naše Armije Aliji Izetbegoviću. U Kaknju i Ponijerima je održavao sastanke sa komandantima korpusa, razgovarao sa stranim delegacijama, donosio važne odluke…

Trebamo biti ponosni na činjenicu da general Delić u svojoj knjizi „Lice i naličje rata“ Kakanj pominje čak 40 puta i to uvijek u kontekstu važnih događaja, sastanaka i odluka.

Međutim, sjećanja na ove činjenice blijede i to treba biti alarm svima nama da spomen-pločama i na druge načine obilježimo lokacije na kojima su se odvijali pomenuti događaji važni i presudni za odbranu domovine.

Cilj nam je da u konačnici na pravi način odgovorimo na izazov sudbine koja je Kaknju namijenila ulogu središta iz kojeg se vodila odbrana domovine u najtežim ratnim vremenima.

Na ovaj način mi činimo i veoma važnu stvar za Kakanj. Sve više i više Kakanj brendiramo kao sredinu u kojoj se njeguje kultura sjećanja, a to je odlika jakih i uspješnih sredina koje snažno koračaju ka progresu.

Upravo njegovanje kulture sjećanja sve više postaje prepoznatljivo obilježje Kaknja na čemu nam često čestitaju patrioti iz drugih gradova.

Sa ovakvim razmišljanjima i porukama svim ljudima koji Armiju R BiH nose u srcu čestitam 15.april – Dan Armije.
Općinski načelnik,Nermin Mandra.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u