KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Budžet i kadrovska politika na sjednici Vijeća

24.09.2017. - Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj zakazana je za srijedu 27. septembra 2017. godine, a između ostaloga vijećnici trebaju donositi odluke o izvršenju budžeta i kadrovskim rješenjima za upravne odbore i skupštine javnih preduzeća i javnih ustanova

najavavijecetx

Između ostologa na dnevnom redu Jedanaeste sjednice Općinskog vijeća treba da se nađu dva izvještaja:o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01.-30.06.2017. godine i o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2017. godine.

Jedan plan i jedan program, također će se naći u radu ove sjednice. To su Prijedlog godišnjeg plana za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona u 2017. godini i Prijedlog programa izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona odnosno prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje za period 2017-2027.godina

Vijećnici će se izjašnjavati i o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o naknadama za vatrogastvo.

Prijedlozi rješenja

Na dnevnom redu ove sjednice Vijeća treba da se nađe više rješenja koja se odnose na kadrovska pitanja. Tako se očekuje izjašnjavanje o prijedlozima rješenja za imenovanje Skupštine JP Grijanje Kakanj i JP Vodokom Kakanj na privremeni period od najviše tri mjeseca. Zatim upravnog odbora na privremeni period u Predškolskoj ustanovi Mladost, dva člana Upravnog odbora u Domu zdravlja Kakanj na mandatni period i dva člana na privremeni period u najdužem trajanju od tri mjeseca.
Vijećnici trebaju izvršiti i imenovanje Konkursne komisije za konačno imenovanje Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj.

Utvrđivanje prava vlasništva

Vijećnici bi trebali da donesu i niz rješenja o utvrđivanju prava vlasništva i to za građane: Arafat Mušanović, Nurčo Kurtović, Selma Alajbegović, Marko Franjković, Ibrahim Fazlić, Rešad Kubat, Elvir Kozica, Amna Goralija-Imamović, Vesna Čabrić i Emilija Jelović. Riječ je o legalizaciji bespravno izgrađenih garažnih ili poslovnih objekata. Prijedlozima rješenja predviđene su i novčane naknade koje korisnici prostora i zemljišta trebaju uplatiti, a u suprotnom gube pravo vlasništva.Prema objkavljenim prijedlozima rješenja najniži iznos naknade je četiri hiljade, a najviši 31.500 KM.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u