KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

Boračkim udruženjima 120 hiljada KM

10.02.2017. - Za 2017 godinu, za rad boračkih udruženja na području Kaknja planirano 120 hiljada KM

borcinovci

Planirana sredstva Budžetom Općine Kakanj za 2017. godinu udruženjima boračkih populacija iznosi 120.000,00 KM. Na četvrtoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj, ovaj novac je raspoređen na sljedeći način: Savez udruženja boračkih organizacija 42.500,00 KM,Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 15.000,00 KM, Udruženje RVI “Kakanj 92” 15.000,00 KM, UDNRP „Zlatni ljiljan i ZPZ“ 5.000,00 KM, Udruženje Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata HVIDR-a 5.000,00 KM, Udruga obitelji poginulih i nestalih Hrvatskih branitelja domovinskog rata 5.000,00 KM i UABNOR 3.750,00 KM. Neplanirani troškovi za rad udruženja 28.750,00 KM

Predviđena sredstva iz člana 1. koristit će se prvenstveno za plaćanje režijskih troškova, zakupnine kancelarija, nabavku kancelarijskog materijala, učešća u određenim manifestacijama, odobravanje jednokratnih pomoći za članstvo i drugih obaveza u skladu sa odlukama organa upravljanja udruženja ili saveza. Korisnici sredstava obavezni su Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike dostaviti vjerodstojnu knjigovodstvenu dokumentaciju i mjesečne, polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje, odnosno izvještaje o namjenskom utrošku budžetskih sredstava.

Ukoliko prihodi Budžeta Općine Kakanj u tekućoj budžetskoj godini ne budu na planiranom nivou, realizacija transfera udruženjima biće umanjena za određeni procenat umanjenja ostvarenja prihoda.

A.Z./KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u