KakanjLive | Utorak, 02.06.2020. godine

Birački spiskovi dostupni 30 dana za ispravke

09.06.2016. - Provjera podataka za raseljena lica i lica koja se nalaze na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH se može vršiti u periodu od 4.6. do 4.7.2016. godine svakim radnim danom od 08:00 do 15,00 sati.

cik_tabla

Obavještavaju se raseljena lica i lica koja se nalaze na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, da će Izvod iz privremenog Centralnog biračkog spiska biti izložen, od 4. Juna do 4 jula 2016. Godine, na četiri lokacije i to u:

- Centru za birački spisak – zgrada općine Kakanj, Ulica branilaca bb – kancelarija Matičnog ureda,
- Matičnom uredu – Kraljeva Sutjeska,
- Matičnom uredu – Brnjic i
- Matičnom uredu – Bilješevo.

Obavještavamo raseljene osobe i lica koja se nalaze na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, koja imaju biračko pravo, da u Centru za birački spisak – zgrada Općine Kakanj, na adresi Ulica branilaca bb, mogu provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon sa brojem: 032/553-972, Centar za birački spisak–kontakt osoba Sedin Karahodžić.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u