KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Biblioteka-Svijet na jednom mjestu

04.09.2017. - Gradska biblioteka Kakanj će 8. Septembra, u petak, sa početkom u 12,30 sati organizirati program pod nazivom „Biblioteka svijet na jednom mjestu“

bibliosvjesnost

Gradska biblioteka Kakanj je prihvatila da bude partner – biblioteka u realizaciji trogodišnjeg LNSS projekta. Nositelj Projekta je Tehnološki institut u Limericku, Irska.

Projekat ima za cilj doprinijeti modernizaciji bibliotečkih usluga i usavršavanju bibliotekara u zemljama Zapadnog Balkana.

Partneri LNSS projekta iz Bosne i Hercegovine su: Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru i Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać.

Za 2017. godinu planirana je aktivnost pod nazivom Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama.

Cilj Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama je podsjetiti stanovništvo na važnost učešća biblioteke u izgradnji društva znanja. Biblioteke (javne, akademske, školske, specijalne) – partneri iz Bosne i Hercegovine će 8. septembra 2017. godine učestvovati u promociji svojih usluga nudeći građanima različite edukativne sadržaje (promocije, večeri poezije, okrugle stolove, izložbe i sl.).

Gradska biblioteka Kakanj će 8. septembra / petak /, sa početkom u 12,30 sati organizirati program pod nazivom „ Biblioteka svijet na jednom mjestu“.

Originalni naziv ovog trogodišnjeg projekta u koji se uključila Gradska biblioteka je: ERASMUS + Capacity Building in Higher Education (CBHE) – „Library Network Support Services (LNSS):Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services“

 

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u