KakanjLive | Utorak, 02.06.2020. godine

Besplatno upisivanje vlasništva za nekretnine

17.10.2016. - Bez plaćanja sudskih i drugih taksi riješite imovinsko-pravni status svojih nekretnina u katastarskim općinama Kakanj, Doboj i Čatići

katastarupis

U okviru Projekta registracije nekretnina u BiH kojim je obuhvaćen i Kakanj, u katastarskim općinama Kakanj, Doboj i Čatići provode se aktivnosti besplatne uspostave i zamjene zemljišne knjige koja velikim dijelom nije ažurna i za čije bi se uređenje u redovnoj proceduri morao platiti veći iznos novca.

Kako tražiti upis prava na nekretnini?

Sve osobe koje polažu prava na nekretnine (posjeduju parcele) u jednoj od ove tri katastarske općine dužni su prijaviti svoje pravo,vlasništvo, na nekretnini. Prijava se podnosi popunom obrasca u ZK uredu Općinskog suda u Kaknju uz prilaganje dokazne dokumentacije.

Šta može poslužiti kao dokazna dokumentacija?

Kao dokaz prava na nekretnini može poslužiti: kupoprodajni, darovni ili drugi ugovor, sudske odluke i odluke drugih organa, sudska rješenja i rješenja drugih organa, ažurna kopija katastarskog plana, notarski obrađene izjave svjedoka i druge isprave koje mogu poslužiti kao osnova za upis.

Kada će se vršiti uspostava zemljišne knjige?

Početak uspostave za pomenute katastarske općine je 15.10.2016. godine i zainteresovani će u roku od 60 dana imati mogućnost prijaviti prava na nekretninama.

Svi zainteresirani mogu na web-stranici www.katastar.ba pronaći informacije o parcelama u pomenute tri općine. Sva pojašnjenja moguće je dobiti u ZK uredu Općinskog suda u Kaknju, te u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kakanj – 032/771 800, lokal 849 (kontakt osoba Dženan Kaldžija, radnim danom od 7:00 do 15:30, pauza od 10:00 do 10:30 ).

Ove godine pomenute aktivnosti se odnose na pomenute tri katastarske općine, a u slijedećoj godini aktivnost će biti realizirana u nove tri ili više katastarskih općina na području Kaknja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u