KakanjLive | Nedjelja, 05.07.2020. godine

Besplatni pregled malignoma dojke

27.06.2018. - Sve žene, u dobi od 50 i više godina, koje žele obaviti besplatan mamografski pregled, mogu se prijaviti na broj telefona: 032/460-993 ili lično doći i izvršiti prijavu u Domu zdravlja Kakanj. Kontakt osoba je medicinska sestra Nermina Karahodžić

mamografijatekst

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZZO ZDK) u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), Ministarstvom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona pokrenuo je akciju besplatnog pregleda malignoma dojke mamografskim pregledom za žene u dobi od 50 i više godina na području cjelokupnog Kantona. 

Kampanja je započeta 25.06.2018. godine i sprovodiće se do kraja tekuće godine, s tim da će biti nastavljena i u narednoj godini. Kampanja se provodi pod sloganom – ‘Izaberite život, pobijedite strah - obavite mamografiju’. Cilj ove akcije je da svaka žena sa područja Zeničko-dobojskog kantona starosti 50 ili više godina obavi u planiranom intervalu besplatan mamografski preventivni pregled.

U akciji učestvuje sedam zdravstvenih ustanova u šest općina Zeničko-dobojskog kantona, među kojima je i JU “Dom zdravlja” Kakanj.
Sve žene sa područja Zeničko-dobojskog kantona koje žele obaviti besplatan mamografski pregled, mogu se prijaviti na broj telefona: 032/460-993 ili lično doći i izvršiti prijavu na adresi: JU “Dom zdravlja” Kakanj, Ul. Zeničkog partizanskog odreda br. 50, Kakanj.
Izaberite život, pobijedite strah - obavite mamografiju.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u