KakanjLive | Utorak, 29.09.2020. godine

Avaz vjeruje čitaocu koji laže

02.11.2017. - Čitaoc avaza.ba je poslao video snimak i pri tome izrekao tvrdnju da je 99 posto ukradeni ugalj iz Rudnika Kakanj i da su vagoni došli iz pravca Površinskog kopa. Niti je ugalj Rudnika Kakanj niti su vagoni došli sa Površinskog kopa

vagonisugljemDesetine vagona  sa ugljem koji nije iz Kaknja na Željezničkoj stanici Kakanj

Danas je na portalu avaz.ba objavljen video snimak krađe uglja sa vogona na željezničkoj stanici Kakanj, a koje je izvršeno u srijedu 1.11.2017. godne oko 16,00 sati. Autor snimka je čitaoc Avaza koji želi ostati anoniman, i to nije neuobičajeno, ali je nevjerovatno da Avaz vjeruje čitaocu koji je tom prilikom slagao, a avaz.ba laž prenio. Čitaoc je rekao : „ vlasnik uglja je "99 posto Rudnik mrkog uglja (RMU) Kakanj", s obzirom da su vagoni, sa kojih je ukraden ugalj, izašli sa površinskog kopa i dalje bi trebali ići na separaciju“.

Samo zadnji podatak je tačan - ugalj treba ići na separaciju.Vlasnik uglja 100 posto nije Rudnik Kakanj. Vagoni sa kojih je ukraden ugalj nisu došli sa Površinskog kopa.

vagoni rudnikakakanjVagoni Rudnika Kakanj sa jasnim oznakama, bijela podloga sa tekstom firme.Nijedan ovakav vagon nije na video uratku čitaoca

Rudnik mrkog uglja Kakanj ima vlastiti željeznički transport, vlastite vagone i lokomotive koje samo prođu jednim od kolosijeka kroz Željezničku stanicu Kakanj. Vagoni Rudnika mrkog uglja Kakanj jasno su obilježeni znakom JP Elektroprivreda BiH ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj. Vagoni sa kojih je ukraden ugalj obilježeni su znakom ŽFBiH(Željeznica Federacije BiH) i ako je trebalo provjeriti čiji su vagoni i čiji je ugalj u vagonima iz Avaza su trebali zvati Željeznice F BiH i tako provjeriti tvrdnju svoga čitaoca.

vagonizfbihVagoni Željeznica Federacije BiH sa ugljem iz Breze tokom pripreme za manipulaciju na željezničkoj stanici Kakanj

Za potpunu istinu anonimnom čitaocu i redakciji avaz.ba evo činjenica o porijeklu uglja i vagona sa ugljem na Željezničkoj stanici Kakanj. U kakanjskoj Termoelektrani se spaljuje ugalj nekoliko rudnika, a njegova doprema se obavlja drumskim i željezničkim saobraćajnim sredstvima. Iz Rudnika Kakanj vlastitim željezničkim transportom i posebnim kolosijekom bez zadržavanja u stanici. Iz Rudnika Gračanica - Gornji Vakuf ugalj stiže cestovnim prometom, a iz Breze, ponekad Zenice i Banovića željezničkim transportom. Na Željezničkoj stanici Kakanj ugalj iz ovih rudnika zna biti „uskladišten“ i po nekoliko dana, a manipulaciju vagonima i transport prema Termoelektrani obavljaju Željeznice F BiH.Na dan kada se desila krađa uglja radilo se o vagonima koji su stigli iz Breze, a ne sa Površinskog kopa. Potvrđeno od strane željezničkih radnika koji su obavljali manipulaciju vagonima.

vagonitokom manipulacijeVagoni i po nekoliko dana ostaju na tračnicama  Željezničke stanice Kakanj

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u