KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Aldin Šljivo vršioc dužnosti načelnika Općine Kakanj

29.11.2018. - Od 26 vijećnika prisutnih ovoj sjednici glas za Aldina Šljivu dalo je 16 vijećnika, što je bilo dovoljno za njegovo imenovanje za vršioca dužnosti načelnika općine KakanjNa današnjoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj dosadašnji načelnik Općine  Nermin Mandra dao je ostavku na ovu dužnost zbog izbora u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH.Općinsko vijeće Kakanj je za vršioca dužnosti načelnika imenovalo Aldina Šljivu, dosadašnjeg direktora Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj.

Povjerenje za obavljanje ove dužnosti Aldinu Šljivi dalo je 16 vijećnika, protiv su bila tri vijećnika, suzdržanih je bilo šest, a jedan vijećnik se nije izjašnjavao. Riječ je o Aldinu Šljivi jer je na ovoj sjednici prisustvovao u svojstvu vijećnika, a pošto je imao već dovoljan broj glasova nije želio glasati sam za sebe.

SAM_0988

Izabrani vršioc dužnosti nije bio jedini kandidat prilikom rasprave o kandidatima koju je obavila Komisija za izbor i imenovanje, a kojom je predsjedavao Edin Aliefendić. On je obrazložio da je ova komisija poslije razmatranja dva prijedloga za vršioca dužnosti : Aldina Šljive iz SDA i Eldina Mijoča iz SDP-a, za vijećničko izjašnjavanje predložila Aldina Šljivu i ovom prilikom je pročitao neke značajke njegove biografije.

sljivogovori

Obraćajući se i zahvaljujući svima na izboru vršioc dužnosri načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo je između ostalog rekao: „ Posebno se zahvaljujem viojećnicima koji su dali svoj glas i podržali odluku o mome izboru. Hvala i onima koji to nisu učinili, jer stari ljudi kažu dobro je imati u cipeli i onaj kamenčić koji će vas stalno žuljati, kako se ne bi oholili i pretjerivali u odvažnosti... Trudit ću se da budem načelnik za sve sugrađane. Zahvaljujem i svojoj matičnoj političkoj organizaciji – Stranci demokratske akcije i koalicionim partnerima... Nadam se da ćemo nastaviti pozitivni trend kojim Kakanj korača, a za koji je zaslužno i ovo Općinsko vijeće. Velike uzasluge idu i od danas našem državnom poslaniku Nerminu Mandri, kojem se posebno zahvaljuijem na doprinosu u razvoju grada“.

Današnjem imenovanju vršioca dužnosti Aldina Šljive i odlasku sa pozicije općinskog načelnika Nermina Mandre, prisustvovali su brojni gosti iz privrednog, vjerskog, i društvenog života uopće.

nerminaldin

Aldin Šljivo je rođen 30. novembra 1987. godine u Zenici. Osnovnu i srednju školu završio je u Kaknju, a Ekonomski fakultet u Zenici. Profesionalnu karijeru počinje u GTUD „DEELA“d.o.o Kakanj gdje je radio kao pripravnik, a potom i kao referent i rukovodilac ekonomskih poslova.Na funkciju direktora Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj imenovan je 2015. gdje je zabilježio značajne rezultate, koji su između ostaloga uticali i na prijedlog za imenovanje vršioca dužnosti naćelnika Općine Kakanj. Vijećnik je u Općinskom vijeću Kakanj u dva mandata. Od 2012. godine obavlja dužnost predsjednika Odbojkaškog kluba “Kakanj 78”.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u