KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Aldin Šljivo-Na izborima se osvaja odgovornost

06.02.2019. - Kandidat Stranke demokratske akcije na prijevremenim lokalnim izborima za načelnika Općine Kakanj je Aldin Šljivo koji kaže da javno preuzeti emanet je velika hrabrost. Odgovrnost prema ljudima je zato ogromna. Odgovornost je ključna riječ za svaki angažman. Kada pobijediš na izborima, nisi osvojio vlast nego odgovornost, još je u ovom razgovoru rekao kandidat Šljivo

aldinpredstavljanjeAldin Šljivo je svoj program predstavio 2. februara, prvog dana izborne kampanje

KL: Pretpostavka je da ljudi koji će birati na lokalnim izborima ne znaju ništa o Vama. Kako biste im se predstavili?

ŠLJIVO: Činjenice koje dokazuju moju energiju, rad i posvećenost poslu su dovoljne da osoba koja me ne poznaje shvati moje namjere za budućnost. Dakle, o meni govore djela koja su iza mene, a koja su podloga za donošenje odluke na izborma. Zato je moj dosadašnji rad u privatnom sektoru, zatim kao vijećnika u Općinskom vijeću Kaknja, a potom i kao direktora KSC-a i jednog od prvih saradnika dosadašnjeg načelnika Mandre prepoznat, i prije bih kazao da je pretpostavka da me ljudi itekako poznaju po svim ostvarenim rezultatima i mome doprinosu za razvoj Kaknja. Naravno, svako se može uvjeriti u detalje moje biografije i Programa «Nastavljamo razvoj zajedno» na mojoj službenoj stranici www.aldinsljivo.ba


KL: Opšte je mišljenje da se ljudi u BiH kandiduju jer na izabranim funkcijama su navodno najlakše i najbolje zarade, pa se još kaže da je politika kod nas najunosniji i najprivlačniji posao. Koji je Vaš argument da ovo nije tačno i da vi ne pripadate ljudima koji se kandiduju iz navedenog razloga?

ŠLJIVO: Svaki angažman treba najprije gledati ne toliko kao radno mjesto koje će opravdati posao koji obavljamo i platu koju za taj posao dobijamo, već prije svega kao preuzetu obavezu. Upravo nas to razlikuje, pa sudimo o odgovornim i neodgovornim političarima. Iz mog dosadašnjeg angažmana može se prosuditi da li sam bio odgovoran i koliko. Javno preuzeti emanet, velika je hrabrost. Odgovrnost prema ljudima je zato ogromna. Također, duboko vjerujem da ćemo svi biti pitani za ono šta smo radili na ovome svijetu. Neko tu odgovornost treba da mjeri, da ocjenjuje, da pravda. ODGOVORNOST je ključna riječ za svaki angažman. Kada pobijediš na izborima, nisi osvojio vlast nego odgovornost. Zato su moj motiv uspješan Kakanj i Bosna i Hercegovina. Želim da od Kaknja napravimo grad koji će nuditi najbolje uvjete za život i rad. Projekti koje smo osmislili upravo idu u tom pravcu. A politiku doživljavam kao sredstvo da ovaj naš plan zajedno realiziramo.

aldinsdakonvencijaAldin Šljivo

KL: Zašto bi ste baš Vi trebali biti pobjednik prijevremenih lokalnih izbora za općinskog načelnika u Kaknju?

ŠLJIVO:Kreativnost je važan element uspjeha bez obzira na to čime se bavimo. Naš Plan «Nastavljamo razvoj zajedno» osim što u detalje i u svojevrsnom dogovoru sa građanima nudi rješenja za izazove pred kojima se nalazimo, on je čin kreativnog. Također, ljubav prema poslu kojim se bavimo, prema gradu u kojem živimo, prema državi za koju se borimo, sve su to preduvjeti za uspjeh i pobjedu. Uvjereni u dobro, pozitivno i korisno, mi kreiramo oko sebe pozitivno i slobodno okruženje. Samo iz takvog optimističnog stanja su moguće pobjede, za Kakanj, za našu državu i sve nas. Čime god da se bavite morate imati strast koja će vas motivirati da radite to što volite, a moje mišljenje je da kada vas narod izabere onda morate imati i više od toga. Ja sam spreman da služim mome narodu i svim građanima. Nekima je valjda trebalo biti jasno do sada da ne trebaju imati strah od neuspjeha. Ne može se tek tako pobijediti, ali da bi donijeli odluku trebaju se dobro pripremiti. Zato je znanje ključ uspjeha. Naši ljudi, znanje i vrijeme najvažniji su resursi kojim raspolažemo i stoga nemam sumnju da ćemo ovaj Program zajedno i provesti!

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u