KakanjLive | Subota, 16.01.2021. godine

Aktivnosti Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane

19.05.2018. - Sa novim rukovodstvom i novim predsjednikom Sejom Smaka, Sekcija dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj nastavlja kontinuitet uspješnog rada

U Sekciji dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj, u prvoj polovini mjeseca maja, bilo je veoma radno, a sve sa ciljem realizacije osnovnih programskih zadataka zacrtanih u planovima za ovu godinu. Nakon što je konstituisano novu rukovodstvo na Izvještajno izbornoj skupštini, agilni predsjednik Sejo Smaka sa najbližim sardnicima nastavio je uspješan rad svojih prethodnika.

Majska akcija

Organizirana je velika majska akcija dobrovoljnog darovanja krvi u kojoj je učestvovalo 79 članova sekcije. Iz Tranfuzijskog centra Kantonalne bolnice Zenica planirali su da u akciji učestvuje 70 davaoca, a od svih prijavljenih 75 je dalo ovu tečnost što život znači. Planirani broj davaoca je veći od očekivanog na zadovoljstvo članstva sekcije, ali i zdravstvenih radnika Kantonalnog tranfuzijskog centra. Sejo Smaka, predsjednik Sekcije ipak kaže da će pacijenti u stanju potrebe biti najzadovoljniji:
- Tačno je da smo mi u Sekciji dobrovoljnih davaoca krvi Termolektrane zadovoljni ispunjivanjem očekivanja iz Kantonalnog tranfuzijskog centra, međutim mislim da će najzadovoljniji biti ljudi kojima je na liječenju potrebna krv. To je naša osnovna misija i pri korištenju krvi kao lijeka naše je zadovboljstvo tek onda potpuno. Na kraju krajeva svaki od davaoca upravo to osjeća u trenutku dok obavlja davanje krvi, kaže Smaka.

sejo_smakaSejo Smaka, predsjednik Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj

Krv su dali

U ovoj akciji krv su dali: Teufik Begić, Mehrudin Šišić, Kemal Hasagić, Mirnes Sikira, Osman Goralija, Safet Tukić, Edin Velispahić, Ahmed Kulović, Edin Zlotrog, Mehmed Kovač, Hilmija Hekić, Adnan Begić, Esvid Subašić, Kasim Merdić, Selmedin Škulj, Mirnes Piljug, Mirnes Kobilica, Suvad Sikira, Dragan Dojčinov, Munir Mandra, Amir Sikira, Ensem Šabanović, Emir Mušija, Edin Mašić, Husejn Tukić, Hamid Duraković, Akif Čosić, Adnan Čišija, Osman Haračić, Almir Avdispahić, Adnan Kadić, Osman Haračić, Emir Hasanbegović, Selim Imamović, Amir Hečimović, Nihad Mehić, Jasmin Begić, Sagbera Delić, Armin Husika, Mahir Silajdžić, Nedžad Sikira, Hašim Kovač, Ševal Sokolović, Miralem Buko, Nijaz Čabaravdić, Almir Čelebić, Jakub Begić, Željko Bojić, Salko Smolo, Sadik Kuljaninović, Almedina Merdić, Eldin Arnaut, Sejo Smaka, Emir Aliefendić, Rusmir Rizvanović, Osman Tulić, Edis Hećimović, Elvis Delibašić, Muamer Tukić,Eldin Sikira, Senad Sikira, Nedim Fejzić, Amel Alajbegović, Ejub Bašić, Vernes Bliznović, Nihad Šemić, Amir Čaluk, Šemsudin Džafić, Haris Purišević, Dinko Bojić, Kenan Kadić, Ahmed Berbić, Suvad Vehab i Sead Berbić.

- Četiri prijavljena davaoca iz zdravstvenih razloga ovoga puta nisu davali krv ali njihava namjera i iskrena želja da to učine imaju istu vrijednost kao i da su dali krv, rekao nam je predsjednik Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termoelktrane Kakanj, Sejo Smaka.

akcijagracanicaDetalj sa terenske akcije u Gračanici

Akcija u Gračanici

U okviru redovnožih ovogodišnjih aktivnosti Sekcija se organizirala i održala jednu terensku akciju davanja krvi. Učinili su to za medicinski centar u Gračanici, kada su krv dali: Amir Alajbegović, Sejo Smaka, Almir Imamović,Senko Imamović, Enver Alagić, Senad Haračić i Tarik Jašarspahić.

sekcijaosmimartOsmomartovsko druženje žena Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj

Novo rukovodstvo

Novo rukovodstvo Sekcije svoje planove je počele realizirati dolaskom proljeća, kada su organizirali proslavu povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena. Ovo je inače tradicionalno okupljanje žena koje su u članstvu Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj.
Kada već pominjemo novo rukovodstvo, treba reći da su na izbornoj Skupštini u čelništvo Sekcije izabrani: Sejo Smaka (predsjednik), Nihad Begić (potpredsjednik), Senko Imamović (sekretar) te Sagbera Delić i Verica Trogrlić kao članice Upravnog odbora.

Galeriju fotografija sa navedenih akcija možete pogledati klikom na: Facebok KakanjLive

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u