KakanjLive | Srijeda, 27.05.2020. godine

Akif Fazlić, načelnik Općine Ilijaš, posjetio Kakanj

28.06.2016. - Povod za posjetu načelnika Fazlića Kaknju je obilazak nove zgrade Općine Kakanj, sagledavanje njenih funkcionalnih elemenata i praktičnih rješenja

ilijas_obilazakPonedjeljak, 27. juni 2016. godine: Općinski načelnik Nermin Mandra danas je ugostio Akifa Fazlića, načelnika Općine Ilijaš. Povod za posjetu načelnika Fazlića Kaknju je obilazak nove zgrade Općine Kakanj, sagledavanje njenih funkcionalnih elemenata i praktičnih rješenja koja olakšavaju rad organe uprave, sagledavanje primijenjenih standarda energetske efikasnosti, te upoznavanje sa softverskim rješenjem e-parlament koji se primjenjuje na sjednicama Općinskog vijeća Kakanj, a koji omogućava elektronsko glasanje i sl.

Općina Ilijaš realizira projekat nadziđivanje svoje zgrade čime će se dobiti multifunkcionalna sala za sjednice Općinskog vijeća i kancelarijski prostor. Zgrada Općine Ilijaš sagrađena je 1960. godine. U prethodnom ratu pretrpjela je značajna oštećenja koja nisu nikada sanirana jer od reintegracije Općine 1996. godine do danas nisu ulagana sredstva u sanaciju ovog objekta. Sve ovo je opredijelilo izvršnu i predstavničku vlast da u Budžetu Općine Ilijaš planiraju novčana sredstva za rekonstrukciju zgrade Općine.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u