KakanjLive | Nedjelja, 29.11.2020. godine

Akcija davanja krvi na Termoelektrani

29.01.2017. - Sekcija dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj, organizirala prvu ovogodišnju, redovnu akciju

Januar je mjesec kada Sekcija dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj organizira prvu redovnu akciju. Proteklog četvrtaka 88 članova Sekcije se odazvalo na akciju, a poslije izvršenog ljekarskog pregleda njih 84 moglo je pristupiti davanju krvi. Međun njima i pet radnika koji su to uradili prvi puta: Adnan Begić, Edin Karić, Eldin Arnaut, Fahrudin Pušćul i Irnis Šljivo. Na svakoj akciji darivanja krvi u Termoelektrani se pojavi neki novi dvalac, a to je rezultat redovnog djelovanja i edukacija, tako da je ukupan broj članova ove sekcije oko 200, potvrdio nam je sekretar Sekcije Rusmir Lizde. Među njima su radnici koji su krv darovali i više desetina puta. Predsjednik Sekcije Amir Alajbegović, kaže da pored redovnih postoje i vanredne akcije:
- Riječ je o hitnim intervencijama ili liječenju članova porodice naših radnika, kada se traži obezbjeđivanje davaoca po krvnoj grupi. Što se tiče redovnih akcija, naš prioritet je Centar za transfuziologiju Kantonalne bolnice u Zenici, kaže Alajbegović.

Neki od višestrukih darivatelj uz ove akcije su Robert Dević koji je krv darovao 35 puta, Sead Škulj 37, Halid Sejdić 43, Halil Hrusto 47 puta. Razgovarali smo i sa Ševalom Alagićem, koji u Termoelektrani radi od 1993. godine, a na poslovima vanjske dopreme uglja. Učestvovao je u 34 akcije darivanja krvi. U ovoj januarskoj akciji, zajedno sa Ševalom bio je i njegov sin Amar. Nažalost, ljekari su nakon pregleda rekli da je trenutni visoki pritisak razlog što Amar ovoga puta nije mogao dati krv. Ipak neće odustati. I na sljedeću akciju stiže ponovo.

U prvoj ovogodišnjoj akciji Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termolektrane Kakanj, a za potrebe Centra za transfuziologiju Kantonalne bolnice Zenica, krv su dali: Enver Alagić, Ševal Alagić, Amel Alajbegović, Huso Alić, Eldin Arnaut, Ejub Bašić, Adnan Begić, Jakub Begić, Jasmin Begić, Teufik Begić, Ahmed Berbić, Sead Berbić, Vernes Bliznović, Oliver Bojić, Žejko Bojić, Zoran Božić, Amir Bučuk, Miralem Buko, Samir Čeliković, Elvir Delibašić, Elvis Delibašić, Lamija Delibašić, Sagbera Delić, Anis Dlakić, Nedim Fejzić, Samir Fejzović, Osman Goralija, Hamid Haračić, Osman Haračić, Abdulah Hasagić, Kemal Hasagić, Almir Hečimović, Edis Hečimović, Hilmija Hekić, Admir Hrusto, Halil Hrusto, Armin Husika, Džemal Imamović, Selim Imamović, Senad Imamović, Fahrudin Jašarević, Tarik Jašarspahić, Admnan Kadić, Kenan Kadić, Edin Karić, Mevludin Kevilj, Mirnes Kobilica, Hašim Kovač, Nermin Kovač, Safet Kovač, Nijaz Lemeš, Munir Mandra, Edin Mašić, Mubera Mujagić, Emir Mušija, Mirsad Obralija, Mladen Ostojić, Haris Purišević, Purišević Haris, Fahrudin Puščul, Rusmir Rizvanović, Amir F. Sikira, Đenan Sikira, Eldin Sikira, Elmin Sikira, Madžid Sikira, Mirnes Sikira, Mirnes Skeledžija, Ermin Smolo, Salko Smolo, Edin Sokolović, Omer Spahić, Esvid Subašić, Ensem Šabanović, Mehrudin Šišić, Edmin Škulj, Sead Škulj, Fehim Šljivo, Irnis Šljivo, Admir Tukić, Mumaer Tukić, Osman Tulić, Suad Vehab i Tomislav Vidić.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u