KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Poticaj za otkup ljekovitog bilja, voća i povrća

05.11.2018. - Obavijest za pravna lica koja se bave organiziranim otkupom ljekovitog bilja, voća i povrća: Općinski novčani podsticaj

ljekovito-bilje
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za organiziran otkup ljekovitog bilja, voća i povrća od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj

Obavještavamo pravna lica koja se bave organiziranim otkupom ljekovitog bilja, voća i povrća, a koja su obavila otkup od individualnih poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za otkupljene količine ljekovitog bilja, svježeg voća i povrća.

Iznos podsticaja je do 0,02 KM/kg otkupljenog ljekovitog bilja, svježeg voća i povrća.

Uslovi koje mora ispuniti otkupljivač za novčani podsticaj za otkup ljekovitog bilja, voća i povrća:

da je registrovan za navedenu djelatnost;
da imaju potpisane ugovore sa kooperantima sa područja općine Kakanj,
da imaju dokaze o otkupljenim količinama (sa imenima i prezimenima proizvođača, JMBG, predate količine i vrste voća i/ili povrća);
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema prema mjestu sjedištu (pravna lica) izdate u 2018.godini,
kopija Rješenja o registraciji za navedenu djelatnost,
obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti za navedenu oblast (Služba za statistiku),
tabelarni prikaz otkupljenih količina ljekovitog bilja, voća i povrća po vrstama za sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj (ovjeren vlastitim pečatom)
kopija tekućeg /žiro računa.
Rok za podnošenje zahtjeva je 23.11.2018. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u