KakanjLive | Anketa Izbori 2016


Anketa za načelnika | Anketa za općinsko vijeće | Rezultati ankete


Anketa za općinsko vijeće

Info: Anketa je zatvorena.


Opće informacije
Zbog težnje ka maksimalnoj regularnosti, uzimajući u obzir činjenice da ne postoji veliki broj glasača iz inostranstva, da u jednom domaćinstvu najčešće četiri osobe imaju pravo glasa i da skoro svaka osoba sa pravom glasa posjeduje uređaj sa kojeg je moguće pristupiti anketi uspostavljena su naredna pravila:
- anketu je moguće popunjavati samo sa područija Bosne i Hercegovine,
- sa jedne lokacije (IP adrese) anketu je moguće popuniti najviše po četiri puta za načelnika i za općinsko vijeće,
- sa jednog uređaja anketa se može ispuniti po jednom za načelnika i za općinsko vijeće.
Napomena: Ispunjavanjem ankete pristajete da budu zabilježeni sistemski podaci o vašem uređaju i vaša IP adresa.