KakanjLive | Anketa Izbori 2016


Anketa za načelnika | Anketa za općinsko vijeće | Rezultati ankete


Rezultati: Općinsko vijeće

Detalji: SDP- Socijaldemokratska partija BiH

Povratak na sumarne rezultate

Kandidat Broj glasova
9. Maksuma Topalović34
15. Dino Mimić 29
3. Josip Miočević 27
6. Nusret Imamović 21
14. Emir Mehinović 18
17. Jasmin Višo 17
4. Miroslav Spasojević 16
1. Eldin Mijoč 14
7. Nurfet Alić 13
30. Dino Šehagić 13
10. Ahmed Begić 12
2. Admira Smaka 11
18. Amra Merdić 11
12. Sanel Šabanović 9
22. Mugdim Veispahić 9
33. Aldina Šahinović 9
16. Elma Bajrić 7
27. Adnan Obralija 7
5. Amila Musić 6
13. Ilda Smaka 6
20. Hasan Selimović 6
25. Sakib Kozlo 6
26. Amna Jašarspahić 6
28. Rahima Kubura 6
29. Nail Begić 6
24. Enes Piljug 5
32. Adi Velić Adi5
34. Vinko Duvnjak 5
8. Enesa Brkić 4
11. Zora Šabanović 4
19. Samir Karić 4
21. Lejla Merdić 4
23. Saida Delibašić 3
31. Emra Duraković-Kobilica 3

Povratak na sumarne rezultate