KakanjLive | Anketa Izbori 2016


Anketa za načelnika | Anketa za općinsko vijeće | Rezultati ankete


Rezultati: Općinsko vijeće

Detalji: SDA - Stranka demokratske akcije

Povratak na sumarne rezultate

Kandidat Broj glasova
1. Džemal Bečirhodžić 186
26. Ilma Topalović 136
30. Izudin Hrusto126
11. Elvira Kubat 122
5. Aldin Šljivo 120
14. Amar Selimović 118
3. Haris Veispahić 116
10. Edin Aliefendić 111
15. Nijaz Đokić 110
12. Nisvet Trako 101
22. Muhamed Kubat 90
33. Melisa Trako 87
7. Adnan Ibrahimspahić 86
27. Namir Talić 72
31. Mirsada Tulić 71
4. Mejrema Purišević 65
9. Dalila Lihović 63
13. Indira Omerhodžić61
28. Azra Zaimović 61
2. Mirsada Čaluk 59
29. Mahir Neimarlija 57
17. Senad Alajbegović 56
32. Elmedin Delibašić 54
6. Nadina Kovač 53
19. Safet Šahman 49
23. Enesa Omerović 49
24. Meho Amidžić 49
25. Kemal Hadžić 49
8. Ramiz Hasić 46
34. Admir Merdić 44
18. Lejla Delić 39
21. Senida Lopo 37
20. Muhdin Begić 35
16. Mediha Mamela 33

Povratak na sumarne rezultate