KakanjLive | Anketa Izbori 2016


Anketa za načelnika | Anketa za općinsko vijeće | Rezultati ankete


Rezultati: Općinsko vijeće

Detalji: SBB - Savez za bolju budućnost

Povratak na sumarne rezultate

Kandidat Broj glasova
7. Semir Mušija 31
6. Rizah Haračić 29
1. Jasmin Mušanović 26
20. Alem Zahirović 25
27. Sanel Škulj23
24. Fahrudin Šehagić21
3. Mirnes Merdić 19
4. Enver Hadžić 17
9. Ajla Kurešepi 16
8. Sadeta Hadži 15
11. Irma Mušija 15
10. Emir Mušija 14
29. Elmin Softić14
18. Lejla Kubat 13
22. Mugdin Gorak13
30. Semir Berbić13
16. Emina Goga 11
34. Azerin Salihbegović11
2. Mensura Bečirhodžić 8
14. Sajid Kovač 8
21. Naida Kaldžija7
23. Sabira Merdić7
12. Arnel Trako 5
17. Halim Šemić 5
19. Irfan Mešić5
25. Vahidin Velispahić5
28. Senaila Selimović4
31. Sabina Brka4
5. Arnela Karahodžić 3
15. Aid Terzić3
33. Melisa Arnautović3
13. Eldina Alajbegović 2
26. Jasna Hodžić2
32. Osman Gadžun1

Povratak na sumarne rezultate