KakanjLive | Anketa Izbori 2016


Anketa za načelnika | Anketa za općinsko vijeće | Rezultati ankete


Rezultati: Općinsko vijeće

Detalji: HDZ - Hrvatska demokratska zajednica BiH

Povratak na sumarne rezultate

Kandidat Broj glasova
23. Vjekoslav Grubešić 16
1. Slaven Katičić 9
2. Ivona Lukić 7
5. Sanda Bloudek 7
25. Ivo Kovačević 7
4. Mateo Gujić 6
7. Sandra Komšo 5
21. Ivo Kalfić 5
8. Ernest Zakušek 4
17. Marin Mijač 4
19. Tomislav Đondraš 4
3. Ivica Petrović 3
15. Boris Kocev 3
16. Irena Nikačević 3
18. Sandra Nikolić 3
10. Ivan Bošnjak 2
13. Milijana Terzić 2
24. Ivana Vidić 2
11. Nataša Šarić 1
12. Jasenko Beus 1
14. Željko Kolaković 1
20. Jagoda Andrić 1
22. Bojana Đurić 1
6. Zoran Jozinović 0
9. Josip Jaković 0

Povratak na sumarne rezultate