KakanjLive | Anketa Izbori 2016


Anketa za načelnika | Anketa za općinsko vijeće | Rezultati ankete


Rezultati: Općinsko vijeće

Detalji: DF - Demokratska fronta

Povratak na sumarne rezultate

Kandidat Broj glasova
5. Sedmedin Amiđić 76
7. Armina Fejzović 50
1. Nusret Muslić 46
9. Delila Bukvić 38
28. Ilda Đokić 32
10. Evelin Bitić 31
17. Igor Majdanđić 28
20. Mithat Goralija 20
3. Dino Tica 17
4. Marina Obralija 16
8. Amer Veispahić15
2. Ferida Kulović12
12. Adi Kubat 12
14. Mustafa Subašić 12
18. Dajana Mahmutović 12
13. Erna Mušinović 10
15. Ahmet Trako 10
21. Emina Imamović 9
6. Savo Terzić 8
11. Jasmina Begovac 8
16. Selma Goralija 8
19. Hasan Hrusto 7
26. Renata Kulović 7
30. Jasmina Jurić 7
23. Maja Vehab 6
24. Senaid Begić 6
25. Enver Šljivo6
29. Midhat Smaka 6
22. Dženan Berbić 5
27. Ermin Hasagić 5

Povratak na sumarne rezultate