KakanjLive | Anketa Izbori 2016


Anketa za načelnika | Anketa za općinsko vijeće | Rezultati ankete


Rezultati: Općinsko vijeće

Detalji: A-SDA - Stranka demokratske aktivnosti

Povratak na sumarne rezultate

Kandidat Broj glasova
16. Almina Alispahić 13
7. Sejda Bečirhodžić 6
1. Emir Demir 5
3. Elvedin Tukulić 4
5. Elvedin Delić 4
12. Edin Hadžić 4
4. Amina Hadžić 3
19. Anel Dželo 2
2. Mubera Kubat 1
10. Elmedina Kovač 1
13. Ilhana Hido 1
18. Elma Zaimović 1
20. Ajla Berbić 1
6. Irfan Šahinbegović 0
8. Amel Merdić 0
9. Evelina Husika 0
11. Berina Vehab 0
14. Edin Duraković 0
15. Sedin Kokić 0
17. Amar Šahman 0

Povratak na sumarne rezultate